Kontakty na obecný úrad

Ing. Anton Tkáčik

Ing. Anton Tkáčik  starosta 

Telefón 041/ 421 3233
Mobil 0903 265 776
E-mail starosta@radola.sk

Obecný úrad  podateľňa,Vadičovská cesta 4, Radoľa, 023 36 

Telefón 041/ 421 3233
Fax 041/ 421 3233
Mobil 0911 951 305
E-mail podatelna@radola.sk

Obecný úrad   informácie 

Telefón 041/ 421 3233
Mobil 0911 951 305
E-mail info@radola.sk