Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo


Zastupiteľstvo obce 2022 - 2026

Starosta obce

 • Ing. Anton Tkáčik

Zástupca starostu

 • Ján Šustek

Kontrolór obce

 • Jana Tvaružková ( od 08.06.2017 )

Poslanci Obecného zastupiteľstva

 • Ing.Viera Andelová
 • Ing.Gabriela Berešíková
 • Martin Dubeň
 • PaedDr. Blažena Gažová
 • Ing. Štefan Hudec
 • Ing. Ivan Kocúr
 • Mgr. Pavol Prievozník
 • Ing.Andrea Schmidtová
 • Ján Šustek

Komisie Obecného zastupiteľstva
Zastupiteľstvo obce 2018 - 2022

 

Starosta obce

 • Ing. Anton Tkáčik

Zástupca starostu

 • Ján Šustek

Kontrolór obce

 • Jana Tvaružková ( od 08.06.2017 )

Poslanci Obecného zastupiteľstva

 • Ing.Viera Andelová
 • Mgr. Andrea Belancová
 • Gabriela Drndová
 • Ing. Štefan Hudec
 • Ing. Ivan Kocúr
 • Mgr. Pavol Prievozník
 • František Sidor
 • Ing. Andrea Schmidtová
 • Ján Šustek

Komisie Obecného zastupiteľstva


komisia pre financie a sociálne veci:

 • Ing.Viera Andelová - predseda
 • Ing. Andrea Schmidtová
 • Ing. Peter Kubík

komisia pre výstavbu a životné prostredie:

 • Ing.Ivan Kocúr - predseda
 • Ján Šustek
 • František Sidor
 • Ing. Štefan Hudec
 • Ing.Emília Meriačová

 

komisia pre šport, kultúru a školstvo:

 • Mgr. Andrea Belancová - predseda
 • Mgr. Pavol Prievozník
 • Gabriela Drndová
 • Ján Šustek
 • Mgr. Vladimír Hromádka
 • Mgr. Tomáš Pakanec
 • Ing. Jozef Macúš

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce:

 • Ján Šustek - predseda
 • Mgr. Pavol Prievozník
 • Ing.Viera Andelová