Obecný úrad Radoľa

Dokumenty a tlačivá Obecného úradu Radoľa
13.11.2012 - Žiadosť o zápis rodinného domu na list vlastníctva
Editovateľné tlačivo vo formáte MS Word
 [28 kB]

13.11.2012 - Žiadosť o zápis rodinného domu na list vlastníctva
Editovateľné tlačivo vo formáte OpenDocument
 [11,3 kB]

13.11.2012 - Žiadosť o zápis rodinného domu na list vlastníctva
Čisté tlačivo
 [46,9 kB]

13.11.2012 - Ohlásenie drobnej stavby
Editovateľné tlačivo vo formáte MS Word
 [34,5 kB]

13.11.2012 - Ohlásenie drobnej stavby
Editovateľné tlačivo vo formáte OpenDocument
 [10,2 kB]

13.11.2012 - Ohlásenie drobnej stavby
Čisté tlačivo
 [180,1 kB]

13.11.2012 - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Editovateľné tlačivo vo formáte MS Word
 [35,5 kB]

13.11.2012 - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Editovateľné tlačivo vo formáte OpenDocument
 [10,1 kB]

13.11.2012 - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Čisté tlačivo
 [174,3 kB]

13.11.2012 - Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
Editovateľné tlačivo vo formáte MS Word
 [32 kB]

13.11.2012 - Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
Editovateľné tlačivo vo formáte OpenDocument
 [9,2 kB]

13.11.2012 - Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
Čisté tlačivo
 [171,3 kB]
First PagePrevious Page
12
Next PageLast Page