Turistika v Radoli

    Pohorie dolných Kysúc bolo vždy atraktívne pre turistov v letnom i zimnom období. Z pôvodných drevín sa zachovali bučiny a jedľové bučiny, vo vyšších polohách so smrekom. Miestami si udržali prirodzený charakter, často i pralesovitý vzhľad. V dnešnej dobe prevažujú smrekové monokultúry. Nachádzajú sa tu i viacerí zástupcovia vzácnych horských lesných druhov rastlín (perovník pštrosí, horec luskáčovitý), ako aj vzácne rastlinné druhy lúčnych a pasienkových spoločenstiev charakteristických pre toto územie (mečík strechovitý a vstavače).    Zo živočíchov si popri vysokej i čiernej poľovnej zveri zasluhujú pozornosť šelmy (kuna lesná, rys ostrovid, vlk obyčajný), na rozptýlenú zeleň sa viaže bohatý výskyt spevavého vtáctva, na horské toky obojživelníky (salamandra škvrnitá, mlok veľký) a na potoky vydra riečna a viacero druhov rýb. Severným okrajom Radole preteká Vadičovský potok s výskytom pstruha potočného.

Vreteň

Veľké Vreteno    Vreteň (označovaný aj novotvarom ako Veľké Vreteno) sa so svojou nadmorskou výškou 821 m stal kultovým kopcom pre turistov. Z Radole vedie chodník, ktorý je značený zelenou turistickou značkou až na jeho vrchol. Prvá časť cesty vedie obcou a priľahlými lúkami a druhá časť po serpentínovom chodníku vedúcom bučinou. Výstup trvá asi 70 minút. Na vrchole je umiestnená schránka s vrcholovou knihou, do ktorej môžete zaznamenať svoj výstup.    Obec Radoľa každoročne (na sviatok Cyrila a Metoda) organizuje cyrilometodský výstup, ktorý sa teší obľube návštevníkov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Obľúbené sú i zimné výstupy na Štefana a Silvestra.

Veľké Ostré

Pod Ostrým    Oblasť Veľkého Ostrého  (653 m.n.m) je vzdialená asi 3 km od Radole pozdĺž Vadičovského potoka a je dostupné asfaltovou komunikáciou. Je to turistami vyhľadávaná lokalita tak v letnom, ako aj v zimnom období. V zime je v rekreačnom areáli za Veľkým Ostrým možnosť využitia lyžiarskeho strediska s vlekom a ubytovaním. Po zelenej turistickej trase možno podniknúť nenáročnú túru až za Kysuckú bránu - do Zástrania a Žiliny.
    V lete a na jeseň si v okolitých, prevažne smrekových a zmiešaných horách prídu na svoje najmä hubári.

Náučný chodník

    Pod patronátom autorky projektu RNDr. Ivety Palúchovej bol v roku 2003 vybudovaný náučný chodník. Chodník je prístupný celoročne pre peších turistov. Jeho zameranie je  prírodovedné kultúrno-historické s dĺžkou 3,2 km a prvýšením 50 m. V teréne sú osadené očíslované drevené stĺpky, pri vstupe do Obce Radoľa je umiestnená detailná informačná tabuľa s trasou. Chodník sa dá prejsť za 90 minút a celkom má šesť tematických zastávok:
  • História osídlenia južných Kysúc
  • Vadičovský potok
  • Hučidlo
  • Bučiny
  • Bradlá
  • Vadičovská dolina