Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.84/2021
Predmet Umelá tráva - areál ŠK Radoľa - striedačky
Hodnota 133,92 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.09.2021
Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT, Radoľa (IČO: 33919712)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.80/2021
Predmet Doprava za tovar ( IFF Double Splitter Set RSA ) florbal
Hodnota 210,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 31.08.2021
Dodávateľ Florbal s.r.o. Bratislava- Ružinov (IČO: 44887001)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.81/2021
Predmet Tričká s potlačou VRETENICE - florbal
Hodnota 675,86 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 31.08.2021
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.79/2021
Predmet Materiál, náradie a ochranné prac. pomôcky - úprava verejného priestranstva v obci
Hodnota 129,54 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.08.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.76/2021
Predmet Oprava UPS, demontáž krytov, detekcia závady, výmena batérie, tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa
Hodnota 127,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.08.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.73/2021
Predmet Plastové nádoby na odpad
Hodnota 998,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.08.2021
Dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice (IČO: 36851264)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.74/2021
Predmet Montáž a demontáž okna - budova ŠK Radoľa
Hodnota 600,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.08.2021
Dodávateľ Jozef Nemec ML, Rudina (IČO: 44438001)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.75/2021
Predmet Striedačky pre náhradníkov, pre 8 osôb, sedadlá zelenej a žltej farby - Ihrisko v Riekach
Hodnota 3000 €
Súvisiaca zmluva Nadácia ŽSK
Dátum vyhotovenia 19.08.2021
Dodávateľ PESMENPOL spol. s.r.o., Prešov (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.75-1/2021
Predmet Tabuľky na striedačky - ihrisko v Riekach
Hodnota 58,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.08.2021
Dodávateľ PESMENPOL spol. s.r.o., Prešov (IČO: 36507881)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.72/2021
Predmet Oprava a výmena futbalových sietí - ihrisko v Riekach
Hodnota 882,57 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.08.2021
Dodávateľ Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Nové Zámky (IČO: 36556858)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.71/2021
Predmet Betónový poter - sála OcÚ Radoľa
Hodnota max.2000 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.08.2021
Dodávateľ Bugáň, s.r.o., Varín (IČO: 44538014)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.70/2021
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Hodnota 60,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.08.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta