Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 96/2018
Predmet Kancelárske pomôcky
Hodnota 88,35,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.08.2018
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 94/2018
Predmet Materiál na miestne komunikácie
Hodnota 442,02,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.07.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.93/2018
Predmet Kamenná drť na opravu miestnych a účelolvvých komunikácií
Hodnota 4000,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.07.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.90/2018
Predmet Výroba plagátov na podujatie "Radoľská Heligónka"
Hodnota 750,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.07.2018
Dodávateľ Mgr. Mária Greňová - maja kreativ, Nesluša (IČO: 48172502)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.87/2018
Predmet Povinná ročná prehliadka na motorové vozidlo Peugeot
Hodnota 184,19,.€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.06.2018
Dodávateľ FINAL-CD, spol. s r.o.,Partizánske (IČO: 31432484)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 86/2018
Predmet Elektromateriál (verejné osvetlenie)
Hodnota 81,38,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.06.2018
Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.81/2018
Predmet Ozvučenie a osvetlenie - kultúrneho podujatia "Pľacový turnaj 30.06.2018"
Hodnota 300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.06.2018
Dodávateľ Lenka Hromadková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 83/2018
Predmet Zalamovanie - Spravodajca Obec Radoľa 2/2018, zalamovanie A4
Hodnota 192,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.06.2018
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 84/2018
Predmet Plagát Radoľský jarmok 2018 tlač 50 ks a grafický návrh + spracovanie
Hodnota 44,64,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.06.2018
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 85/2018
Predmet Materiál na výstavbu chodníka
Hodnota 881,87,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.06.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.82/2018
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.06.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI,Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.79/2018
Predmet STK pre automobil Škoda Fabia
Hodnota 569,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.06.2018
Dodávateľ Marcel Absolon, Neslušu (IČO: 43755283)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta