Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.71/2022
Predmet Oprava automobilu Peugeot 2008 ( KM331BE)
Hodnota 219,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.06.2022
Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša (IČO: 43755283)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.72/2022
Predmet Oprava automobilu Dacia Dokker ( KM090BG)
Hodnota 263,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.06.2022
Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša (IČO: 43755283)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.70/2022
Predmet Betón - chodník
Hodnota 76,68 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.06.2022
Dodávateľ Doprava a služby K/T, spol. s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.66/2022
Predmet Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: ,,Osadenie dopravného zariadenia - merač rýchlosti na ceste III/2054 v km 0m880"v obci Radoľa"
Hodnota 360,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.06.2022
Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.62/2022
Predmet Športové dresy + pomocky pre ŠK Radoľa - florbal
Hodnota 225,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.05.2022
Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.63/2022
Predmet Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: ,,Chodník v súbehu s miestnou komunikáciou v obci Radoľa"
Hodnota 1 500,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.05.2022
Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.61/2022
Predmet Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Hodnota 103,43 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.05.2022
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.59/2022
Predmet Betón + doprava - chodník
Hodnota 1153,02 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.05.2022
Dodávateľ Doprava a služby K/T, spol. s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.58/2022
Predmet Pracovné náradie - údržba verejného priestranstva v obci
Hodnota 73,87 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.05.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.54/2022
Predmet Ročná licencia aplikácie ELO - odpadové hospodárstvo
Hodnota 120,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.05.2022
Dodávateľ Odpadový hospodár, s.r.o., Pezinok (IČO: 46708740)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.55/2022
Predmet Materiál - chodníky
Hodnota 2 387,24 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.05.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.53/2022
Predmet Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Hodnota 937,13 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.05.2022
Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta