Súhrnné správy

o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rok 2023

Súhrnná správa za 4. štvrťrok  [160,8 kB]

Rok 2022

Súhrnná správa za 4. štvrťrok  [180,7 kB]

Rok 2021

Súhrnná správa za 4. štvrťrok  [1,5 MB]

Rok 2020

Súhrnná správa za 4. štvrťrok  [1,0 MB]

Rok 2019

Súhrnná správa za 4. štvrťrok  [975,3 kB]

Rok 2016

Súhrnná správa za 1. štvrťrok  [141,6 kB]

Rok 2015

Súhrnná správa za 4. štvrťrok  [140,6 kB]
Súhrnná správa za 3. štvrťrok  [133,6 kB]
Súhrnná správa za 2. štvrťrok  [135,1 kB]
Súhrnná správa za 1. štvrťrok  [136,2 kB]

Rok 2014

Súhrnná správa za 4. štvrťrok  [139,8 kB]
Súhrnná správa za 3. štvrťrok  [133,8 kB]
Súhrnná správa za 2. štvrťrok  [139,7 kB]
Súhrnná správa za 1. štvrťrok  [142,4 kB]

Rok 2013

Súhrnná správa za 4. štvrťrok  [143,2 kB]
Súhrnná správa za 3. štvrťrok  [142,8 kB]
Súhrnná správa za 2. štvrťrok  [140,8 kB]
Súhrnná správa za 1. štvrťrok  [141,8 kB]