PS Súkromné lesy Radoľa

O nás

 

Názov:     Pozemkové spoločenstvo Súkromné lesy Radoľa
Sídlo:       Radoľa č.363, 023 36 Radoľa
IČO:          42387787
DIČ:         
Vznik:      18.06.2014 zapísané do registra pozemkových spoločenstiev  pod číslom R-0021/504  v zmysle zákona 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

Orgány spoločenstva: 

1. Valné zhromaždenie
    
2. Výbor    
  • Ing. Štefan Holtan     - predseda
  • Peter Andel               - člen
  • Ľudovít Barčík           - člen
  • Jaroslav Čelko          - člen
  • Blažena Gažová        - člen
  • Pavol Holtan              - člen
  • Ondrej Ščamba          - člen

3. Dozorná rada

  • Anna Kubaščíková    - predseda
  • Miroslav Macúš         - člen
  • Albert Vlček               - člen

OLH:         Miroslav Belica

Kontakt:    0915 981909 – predseda Ing.Štefan Holtan
                  

Ďalšie informácie: