PS Súkromné lesy Radoľa

O nás

 

Názov:     Pozemkové spoločenstvo Súkromné lesy Radoľa
Sídlo:       023 36 Radoľa
IČO:          42387787
DIČ:         
Vznik:      18.06.2014 zapísané do registra pozemkových spoločenstiev  pod číslom R-0021/504  v zmysle zákona 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

Orgány spoločenstva: 

1. Valné zhromaždenie
    
2. Výbor    
 • Ing. Štefan Holtan     - predseda
 • Ing.Karol Sidor           - člen
 • Ján Kriváček ml.        - člen
 • Ladislav Kuriak          - člen
 • Jaroslav Vlček           - člen
 • Ján Trnka                  - člen
 • Viktor Svrček             - člen
 • Miroslav Maruš          - člen
 • Pavol Holtan               - člen

3. Dozorná rada

 • Anna Kubaščíková    - predseda
 • Albert Vlček               - člen
 • Viera Andelová          - člen

OLH:         Miroslav Belica

Kontakt:    0915 981909 – predseda Ing.Štefan Holtan
                  

Ďalšie informácie: