ZO JDS Radoľa

Vyhodnocujúce správy o činnosti ZO JDS v Radoli:Plán činnosti ZO JDS Radoľa na rok 2016

 

 

1. Výročná členská schôdza

 • Termín: 20. január 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

2. Posedenie pri šiškách

 • Termín: február 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

3. Návšteva divadelného predstavenia v MKŠS v Kysuckom Novom Meste

 • Termín: 12. február 2016
 • Zodpovedá: Antónia Dolinová - predsedníčka výboru ZO

4. Účasť na kúpeľnom rekondičnom pobyte v Nimnici

 • Termín: apríl 2016
 • Zodpovedá: pani Naďa Behúňová

5. Pomoc pri vysviacke kostola v našej obci

 • Termín: 23. apríl 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

6. Opekanie u Dušana

 • Termín: máj 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

7. Turistická vychádzka pre zdatnejších - Filipov

 • Termín: máj 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

8. Účasť na kúpeľnom rekondičnom pobyte v Turčianskych Tepliciach

 • Termín: máj 2016
 • Zodpovedá: pani Tarábková

9. Zorganizovať stretnutie s družobnou organizáciou z Českej republiky - Hrádek

 • Termín: jún 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

10. Stretnutie seniorov v Kysuckom Lieskovci

 • Termín: jún 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

11. Účasť na športových hrách v Kysuckom Novom Meste - okresné stretnutie

 • Termín: jún 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

12. Október - Mesiac úcty k starším

 • Termín: október 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

13. Podujatie "Zvony o 11:00 hodine - k úcte padlým v I a II svetovej vojne"

 • Termín: 11. november 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

14. Mikulášske posedenie s tombolou

 • Termín: december 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

15. Organizovanie podujatí na tému "Starí rodičia a vnúčatá"

 • Termín: priebežne v roku 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

16. Venovanie pozornosti výročiam významných udalostí a pamiatke historických osobností, ako aj výročiam našich členov - jubilantov

 • Termín: priebežne v roku 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

17. Poznávanie Slovenska po železnici - Košice, Nitra, Štrbské Pleso

 • Termín: podľa počasia priebežne v roku 2016
 • Zodpovedá: Mgr. Alena Prievozníková

18. Navštevovanie kultúrnych podujatí

 • Termín: podľa ponuky priebežne v roku 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

19. Spolupráca so Spojenou ZŠ s MŠ Radoľa

 • Termín: podľa možností priebežne v roku 2016
 • Zodpovedá: Helena Várošová

20. Spolupráca s Obecným úradom v Radoli

 • Termín: podľa možností priebežne v roku 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

21. Spolupráca s ostatnými ZO JDS v rámci okresu Kysucké Nové Mesto

 • Termín: podľa príležitostí priebežne v roku 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

22. Dobrovoľnícka činnosť pri udržiavaní poriadku a čistoty na cintorínoch a iných verejných priestranstvách

 • Termín: podľa potreby priebežne v roku 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

23. Podporovanie pozitívneho myslenia návštevami tých našich členov, ktorí budú čeliť chorobám či iným nepriazňam osudu

 • Termín: podľa potreby priebežne v roku 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

24. Rozširovanie členskej základne ZO JDS v Radoli a získavanie si priazne nových sympatizantov

 • Termín: podľa možností priebežne v roku 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

25. Aktivizovanie členov a sympatizantov v oblasti podávania návrhov a pripomienok k činnosti ZO JDS, a ďalej zodpovedné pristupovanie ku spracovaniu a uskutočneniu týchto podnetov

 • Termín: podľa možností priebežne v roku 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO

26. Organizačné, komunikačné aj výkonné skvalitnenie a prehĺbenie spolupráce v ZO JDS tak, aby boli do najvyššej možnej miery uspokojené záujmy jej členov

 • Termín: podľa možností priebežne v roku 2016
 • Zodpovedá: výbor ZO