PS Súkromné lesy - dokumenty

Dôležité dokumenty Pozemkového spoločenstva Súkromné lesy Radoľa
25.02.2019 - Uznesenie
Uznesenie zo zhromaždenia dňa15.04.2018 - PS Súkromné lesy Radoľa
 [252,8 kB]

25.05.2016 - Uznesenia
Uznesenia zo zhromaždenia dňa 3.4.2016 - PS Súkromné lesy Radoľa
 [708,9 kB]

03.12.2015 - Uznesenie
Uznesenie z VZ PS Súkromné lesy Radoľa zo dňa 29.3.2015
 [210,4 kB]

24.07.2014 - Uznesenie
Uznesenie zo dňa 23.02.2014
 [64,9 kB]

24.07.2014 - Zmluva
Z m l u v a o pozemkovom spoločenstve vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností podľa § 2 ods. 1, písm. d) v nadväznosti § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
 [112,2 kB]

19.02.2014 - Z m l u v a - návrh
Z m l u v a o pozemkovom spoločenstve vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností
 [106,7 kB]

15.05.2013 - Uznesenie
Uznesenie z VZ zo dňa 03.03.2013 - PS LaPZSV
 [891,6 kB]

14.11.2012 - Dodatok č.1 k Stanovám PS LaPZSV
Dodatok č.1 k stanovám PS LaPZSV
 [125,4 kB]

07.11.2012 - Uznesenie
Uznesenie z VZ zo dňa 4.3.2012 - PS LaPZSV
 [127,9 kB]

05.03.2011 - Uznesenie
Uznesenie Valného zhromaždenia PS LaPZSV zo dňa 27.02.2011
 [127,2 kB]

30.11.2010 - Stanovy
Stanovy Pozemkového spoločenstva lesného a pasienkového združenia súkromných vlastníkov
 [5,6 MB]