PS Urbár - aktuality

Aktuálne informácie z Pozemkového spoločenstva Urbár Radoľa
25 MAR 2020

Zrušenie pozvánky

Vážení členovia PS Urbár Radoľa

Výbor PS Urbár Radoľa Vám oznamuje, že v súlade s usmernením Ministerstva vnútra SR
zo dňa 06.03.2020, ktoré prijalo opatrenie zamedzujúce šírenie ochorenia vírusom COVID-19 ruší zvolanie zhromaždenia spoluvlastníkov PS plánované na 05.aprila 2020.

Zhromaždenie bude zvolané v náhradnom termíne po pominutí rizika nákazy uvedeným vírusom.

                                                         Ing. Štefan Holtan
                                                         predseda výboru PS

Pozvánka

Výbor pozemkového spoločenstva Urbár Radoľa pozýva svojich členov na riadne Zhromaždenie spoluvlastníkov PS Urbár Radoľa", ktoré sa bude konať 02. apríla 2017 (nedeľa) o 15.00h v sále Obecného úradu v Radoli.

prílohy :
pozvánka

Zmeny v právnej úprave pozemkových spoločenstiev

Dňa 01.05.2013 nadobudol účinnosť dlho očakávaný zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon o pozemkových spoločenstvách“), ktorý nahradil doposiaľ účinný zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

viac informácií v prílohe