Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Pozvánka

Starosta obce Radoľa Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 17.decembra 2018 (pondelok) o 17.00 h. v budove Obecného zastupiteľstva v Radoli.

Bližšie informácie v prílohe.

11 DEC 2018

Podaj "Labku"

ZŠ s MŠ Radoľa spolu s útulkom U psej matere- Ranč Korňa
organizuje v pracovných dňoch v decembri od 10.12 do 14.12.2018 a v januári 14.1.2019 do 18.1.2019 zbierku pre psíkov a mačiatka.
V týchto dňoch od 7:30 do 16:00 môžete do ZŠ Radoľa priniesť vo vreciach nepotrebné deky, uteráky, plachty, obliečky, kabáty, bundy, svetre, jedlo( granule a pod.), prípadne finančný príspevok.

Nech každý psík a mačiatko v útulku má pohodlie a teplo. 
                     Ďakujeme!

Pozvánka

Starosta obce Radoľa Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 3.decembra 2018 (pondelok) o 17.00 h. v budove Obecného zastupiteľstva v Radoli.

Bližšie informácie v prílohe.

Oznam- oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Príjemný deň Vážený spoluobčania,
Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa v našej obci, bude v stredu 21. novembra v čase od 7:30 do 15:45 prerušená distribúcia elektriny na uliciach:
Časť Vadičovskej cesty,
Záhradky,
Stará cesta,
Lány I.,
Lány II.,
Pod Mokrým,
Štepnica,
Skotňa,
Do Majera,
Pod Dúbravkou,
Na Lúke,
U Kuriakov.

12 NOV 2018

Výsledky volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Radoli

Miestna volebná komisia v Radoli na základe výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali v dňa 10. novembra 2018 oznamuje:

Za starostu obce bol zvolený:
Ing. Anton T k á č i k         - počet platných hlasov 505

Kandidáti pre voľbu starostu obce
Ing. Gabriela B e r e š í k o v á    - počet platných hlasov 280
Peter K u l t a n        -  počet platných hlasov  46

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Ing. Ivan K o c ú r - počet platných hlasov  425
2. Ing. Viera A n d e l o v á - počet platných hlasov 385
3. Ing. Andrea S c h m i d t o v á - počet platných hlasov 360
4. Ján Š u s t e k - počet platných hlasov  339
5. Mgr. Andrea B e l a n c o v á - počet platných hlasov  279
6. Ing. Štefan H u d e c - počet platných hlasov 276
7. František S i d o r - počet platných hlasov  271 
8. Mgr. Pavol P r i e v o z n í k - počet platných hlasov 265
9. Gabriela D r n d o v á - počet platných hlasov 239

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Mgr. Tomáš P a k a n e c - počet platných hlasov  236
2. Ing. Peter K u b í k - počet platných hlasov  206
3. Peter K u l t a n - počet platných hlasov  199
4. Mgr. Erika J a n t o š í k o v á - počet platných hlasov  191

Oznam - Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o čase a mieste konania volieb.

Bližšie informácie v prílohe

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Bližšie informácie v prílohe

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Radoľa

Bližšie informácie v prílohe

7 SEP 2018

Oznam - upozornenie o revíznej kontrole plynových zariadení

Upozorňujeme občanov, že v poslednom období sa v našom regióne pohybujú firmy, ktoré ponúkajú pred príchodom vykurovacieho obdobia vykonanie revízií.
Odporúčame občanom, aby zvážili ponuky, ktoré im budú dané a vopred sa informovali o cenách revízií vykurovacích zariadení, aby zbytočne neplatili neprimerané vysoké ceny.

31 AUG 2018

Oznam - otvorenie školského roka 2018,2019

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Radoľa oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018 2019 pre žiakov základnej školy sa začína dňa 3. septembra, to je v pondelok o 8.oo hodine pred budovou základnej školy v Radoli.
Tešíme sa na našich nových prvákov.
Žiaci si zo sebou musia priniesť prezuvky a písacie potreby.
Stravovanie pre žiakov základnej školy bude v jedálni zabezpečené od utorka.

16 JÚL 2018
1
Príloha

Oznámenie o cenách platných na obdobie od 02.07.2018 do 31.12.2021

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje že, v súlade s rozhodnutím č. 0007/2018/V, ktoré vydal dňa 25.06.2018 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil na obdobie od 02.07.2018 do 31.12.2021 nasledovné pevné ceny za uvedené služby.
Bližšie informácie v prílohe.

Oznam o stránkových hodinách na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Bližšie informácie v prílohe.