Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

7 SEP 2018

Oznam - upozornenie o revíznej kontrole plynových zariadení

Upozorňujeme občanov, že v poslednom období sa v našom regióne pohybujú firmy, ktoré ponúkajú pred príchodom vykurovacieho obdobia vykonanie revízií.
Odporúčame občanom, aby zvážili ponuky, ktoré im budú dané a vopred sa informovali o cenách revízií vykurovacích zariadení, aby zbytočne neplatili neprimerané vysoké ceny.

31 AUG 2018

Oznam - otvorenie školského roka 2018,2019

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Radoľa oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018 2019 pre žiakov základnej školy sa začína dňa 3. septembra, to je v pondelok o 8.oo hodine pred budovou základnej školy v Radoli.
Tešíme sa na našich nových prvákov.
Žiaci si zo sebou musia priniesť prezuvky a písacie potreby.
Stravovanie pre žiakov základnej školy bude v jedálni zabezpečené od utorka.

28 AUG 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - kontaktné údaje zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Starosta obce Radoľa Ing. Anton Tkáčik v súlade s § 19 ods. 5 a § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018 Alenu Franekovú.

Kontaktné údaje zapisovateľky:
Sídlo: Obecný úrad Radoľa, Radoľa 4, 023 36 Radoľa
Tel. č.: 0911 951305
e-mail: podatelna@radola.sk

28 AUG 2018

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. 11. 2018

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018 je:

podatelna@radola.sk

18 JÚL 2018
1
Príloha

Oznámenie o počte obyvateľov obce Radoľa

Počet obyvateľov obce Radoľa ku dňu volieb je 1507.
Bližšie informácie v prílohe.

18 JÚL 2018
1
Príloha

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebnéo obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Bližšie informácie v prílohe.

17 JÚL 2018
1
Príloha

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

Vážení občania, voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.
Bližšie informácie pre voliča sú uvedené v prílohe.

16 JÚL 2018
1
Príloha

Oznámenie o cenách platných na obdobie od 02.07.2018 do 31.12.2021

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje že, v súlade s rozhodnutím č. 0007/2018/V, ktoré vydal dňa 25.06.2018 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil na obdobie od 02.07.2018 do 31.12.2021 nasledovné pevné ceny za uvedené služby.
Bližšie informácie v prílohe.

Oznam - Vypaľovanie suchých trávnatých porastov

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE upozorňuje občanov, či už fyzickú osobu, právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa, že v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je zakázané:
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov (t. j. vypaľovanie trávy, kríkov, stromov)
- zakladať oheň v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru.

Bližšie informácie v prílohe.

Oznam o stránkových hodinách na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Bližšie informácie v prílohe.

Oznam - ako správne nakladať s komunálnym odpadom v obci

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS/OZV ELEKOS/ apeluje na občanov, aby ako spotrebitelia nakupovali výrobky balené v obaloch, ktoré tvoria menej odpadov a aby uprednostňovali obaly, ktoré je možné používať opakovanie.
Každý občan zapojený do systému triedeného zberu komunálnych odpadov, zberu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, umožňuje využitie vyzbieraných odpadov ako druhotnej suroviny, čím šetrí vzácne prírodné zdroje.

Bližšie informácie v prílohe.

Oznam - tradičná radoľská zabíjačka + fašiangy v obci

Obec Radoľa a pán Dušan Mičian Vás srdečne pozývajú na tradičnú Radoľskú zabíjačku v priamom prenose, ktorá sa bude konať v sobotu 3. februára 2018 pri Obecnom úrade v Radoli.
Začiatok akcie je v sobotu 3. februára o 10h. Organizátori podujatia sa tešia na stretnutie s Vami a zároveň Vás pozývajú aj na vynikajúcu kapustnicu a ochutnávku zabíjačkových špecialít.

Obec Radoľa a pán Dušan Mičian srdečne pozývajú občanov aj na fašiangové podujatie, ktoré sa bude konať v sobotu 10. februára 2018. Fašiangový sprievod masiek bude po obci prechádzať v sobotu už od 10.00h. Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy sa bude konať v sále Obecného úradu v Radoli so začiatkom o 20.00h.
Organizátori podujatia Vás srdečne pozývajú na Fašiangy v Radoli a tešia sa na Vašu účasť už túto sobotu 10. februára 2018.