Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

11 OKT 2018

Oznam - veľkokapacitné kontajnery v obci


Obecný úrad Radoľa oznamuje, že v našej obci bude vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené podľa harmonogramu:
16. októbra 2018 ( utorok )  - na uliciach Štepnica a Pod Dúbravkou (pri bytovke)
• 17. októbra 2018 ( streda)   - na uliciach Stará cesta (pri kostole) a Lány (pri Lipách)
• 18. októbra 2018 ( štvrtok ) -  na uliciach Do Kaštieľa (pri Pošte) a v lokalite Kozlovice
.

Oznam - Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o čase a mieste konania volieb.

Bližšie informácie v prílohe

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Bližšie informácie v prílohe

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Radoľa

Bližšie informácie v prílohe

7 SEP 2018

Oznam - upozornenie o revíznej kontrole plynových zariadení

Upozorňujeme občanov, že v poslednom období sa v našom regióne pohybujú firmy, ktoré ponúkajú pred príchodom vykurovacieho obdobia vykonanie revízií.
Odporúčame občanom, aby zvážili ponuky, ktoré im budú dané a vopred sa informovali o cenách revízií vykurovacích zariadení, aby zbytočne neplatili neprimerané vysoké ceny.

31 AUG 2018

Oznam - otvorenie školského roka 2018,2019

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Radoľa oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018 2019 pre žiakov základnej školy sa začína dňa 3. septembra, to je v pondelok o 8.oo hodine pred budovou základnej školy v Radoli.
Tešíme sa na našich nových prvákov.
Žiaci si zo sebou musia priniesť prezuvky a písacie potreby.
Stravovanie pre žiakov základnej školy bude v jedálni zabezpečené od utorka.

28 AUG 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - kontaktné údaje zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Starosta obce Radoľa Ing. Anton Tkáčik v súlade s § 19 ods. 5 a § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018 Alenu Franekovú.

Kontaktné údaje zapisovateľky:
Sídlo: Obecný úrad Radoľa, Radoľa 4, 023 36 Radoľa
Tel. č.: 0911 951305
e-mail: podatelna@radola.sk

28 AUG 2018

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. 11. 2018

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018 je:

podatelna@radola.sk

18 JÚL 2018
1
Príloha

Oznámenie o počte obyvateľov obce Radoľa

Počet obyvateľov obce Radoľa ku dňu volieb je 1507.
Bližšie informácie v prílohe.

18 JÚL 2018
1
Príloha

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebnéo obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Bližšie informácie v prílohe.

17 JÚL 2018
1
Príloha

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

Vážení občania, voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.
Bližšie informácie pre voliča sú uvedené v prílohe.

16 JÚL 2018
1
Príloha

Oznámenie o cenách platných na obdobie od 02.07.2018 do 31.12.2021

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje že, v súlade s rozhodnutím č. 0007/2018/V, ktoré vydal dňa 25.06.2018 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil na obdobie od 02.07.2018 do 31.12.2021 nasledovné pevné ceny za uvedené služby.
Bližšie informácie v prílohe.