Materská škola v Radoli

Oznam

 

 

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Radoli oznamuje rodičom, že prevádzka Materskej školy navštevujúcich a novoprijatých detí v školskom roku 2021-2022 sa začína

 2. septembra 2021, t. j. vo štvrtok. Schádzanie detí je v čase od 6:30 do 8:00 hodiny.

 

Treba si priniesť:

  • pyžamo,

  • prezúvky – nie nasúvačky, nesmú mať tmavú podrážku,

  • hrebeň s otvorom na zavesenie,

  • nepremokavé prestieradlo s gumovým úchytom

  • pre prípad znečistenia náhradné veci do skrinky ( tepláky do gumy, tričko, spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, pršiplášť)

  • umelohmotný pohár na pitný režim,

  • finančný príspevok vo výške 10 € ( na mydlo, toaletný papier a hygienické vreckovky)

Vzhľadom na trvanie pandémie ochorenia COVID -19 žiadame zákonných zástupcov detí, aby dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom priestore a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR /nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk/ a nenosili hračky a iný materiál  z domáceho prostredia do materskej školy.

V prípade, že u vášho dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, bezodkladne o tejto situácii informujte učiteľku a riaditeľa/zástupkyňu školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom pre deti a dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. 

Prosíme rodičov, aby svojím deťom  podpísali  všetky   osobné  veci a tým predchádzali zámene alebo odcudzeniu a zbytočným nedorozumeniam. 

Zoznamy detí podľa jednotlivých tried budú vyvesené na nástenke v šatni.

 Poštová adresa:
Základná škola s materskou školou, Radoľa 326
Radoľa 326
023 36  Radoľa

Telefónny kontakt:

041/421 24 43 - ZŠ

041/421 33 01 - ŠJ

0917 565 654 - MŠ


Emailové adresy:msradola@gmail.com


viac o ZŠ s MŠ nájdete na jej stránkach:

www.zsradola.edu.sk