O stránkach www.radola.sk

Správca obsahu

Obecný úrad Radoľa, 023 36 Radoľa. Tel./Fax: +421-41-4213233, 0911 951305  E-mail: info@radola.sk

 

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

 Webové sídlo www.radola.sk je oficiálnym sídlom obce Radoľa, ktoré spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch č. MF/013261/2008-132.

 Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, s miernym obmedzením aj pri JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov, čo spolu s použitou kontrastnou schémou umožňuje čitateľnosť obsahu i pre znevýhodnených občanov.

 Všetky súbory na tomto sídle sú publikované vo formáte *.PDF z opodstatnených dôvodov, najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré je výhodnejšie pre ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe.

 Webové sídlo má zabudovaný modul fulltextového vyhľadávača, ktorý je prístupný z každej stránky.

 Textový obsah webového sídla je z dôvodu zachovania úplnej čitateľnosti textu s národnou diakritikou kódovaný ako unicode UTF-8.

 Webové sídlo má zabudovaný modul RSS, ktorým je možné získavať krátke textové správy s pravidelným odberom. Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C pre HTML 5.

 V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla kontaktujte správcu obsahu.

Ovládanie z klávesnice (klávesové skratky)
Internet Explorer 6.0+ Mozilla Firefox 0.8+ Opera 7.5+ Funkcia
ALT+a, ENTER ALT+SHIFT+a SHIFT+ESC+a Aktuality (úvodná stránka)
ALT+o, ENTER ALT+SHIFT+o SHIFT+ESC+c Obec Radoľa
ALT+s, ENTER ALT+SHIFT+s SHIFT+ESC+s Samospráva
ALT+t, ENTER ALT+SHIFT+t SHIFT+ESC+t Šport a turistika
ALT+u, ENTER ALT+SHIFT+u SHIFT+ESC+u Kultúra
ALT+v, ENTER ALT+SHIFT+v SHIFT+ESC+v Školstvo
ALT+i, ENTER ALT+SHIFT+i SHIFT+ESC+i Kaštieľ Radoľa
ALT+g, ENTER ALT+SHIFT+g SHIFT+ESC+g Organizácie v obci
ALT+c, ENTER ALT+SHIFT+c SHIFT+ESC+c Spravodajca
ALT+z, ENTER ALT+SHIFT+z SHIFT+ESC+z Zverejňované údaje
ALT+h, ENTER ALT+SHIFT+h SHIFT+ESC+h O stránkach
ALT+r, ENTER ALT+SHIFT+r SHIFT+ESC+r Obecný úrad
ALT+n, ENTER ALT+SHIFT+n SHIFT+ESC+n Napíšte nám
ALT+k, ENTER ALT+SHIFT+k SHIFT+ESC+k Kontakty

 Ďalšie informácie


Technický prevádzkovateľ
ASPone, s.r.o., Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín, Česká republika. Tel.: +420-576-510055

Použité technológie
Microsoft® Windows Server 2012, Microsoft® SQL Server 2012, ASP.NET 4.5, HTML 5, Javascript, CSS 3, Telerik Web UI Controls & Components for ASP.NET Ajax, Google™ Maps, Google™ Custom Search

Pripomienky k stránkam
Marián Meriač, E-mail: marian.meriac@radola.sk