Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20220916
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 06.12.2022
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.139311974
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.119/2022
Dátum doručenia 06.12.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20220263
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom prívesnej plošiny - montáž vianočného osvetlenia
Fakturovaná suma 240,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.121/2022
Dátum doručenia 06.12.2022
Dodávateľ Trineko, s.r.o., Radoľa (IČO: 51415305)
Identifikátor Faktúra č.4/2022
Fakturovaný tovar alebo služba Postava Mikuláša, čerta a anjela - obecná akcia Mikuláš
Fakturovaná suma 150,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.130/2022
Dátum doručenia 05.12.2022
Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice (IČO: 36143103)
Identifikátor Faktúra č.202219
Fakturovaný tovar alebo služba Doplnenie vianočnej dekorácie - prenájom
Fakturovaná suma 780,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.118/2022
Dátum doručenia 05.12.2022
Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
Identifikátor Faktúra č.2201047
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a výstavbu pódia - Mikuláš
Fakturovaná suma 337,67 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.129/2022
Dátum doručenia 02.12.2022
Dodávateľ František Hruška, Rudina 493 (IČO: 33681953)
Identifikátor Faktúra č.3022312463
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky
Fakturovaná suma 305,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.12.2022
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra SK222594
Fakturovaný tovar alebo služba Športové oblečenie + pomôcky - Florbalový oddiel Vretenice
Fakturovaná suma 248,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.126/2022
Dátum doručenia 28.11.2022
Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Identifikátor Faktúra č.OF/2022/301
Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia: Miestna samospráva - základné princípy fungovania IV.
Fakturovaná suma 18,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.125/2022
Dátum doručenia 28.11.2022
Dodávateľ RVC Martin, Martin (IČO: 31938434)
Identifikátor Faktúra č.220102318
Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad
Fakturovaná suma 990,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2022
Dátum doručenia 28.11.2022
Dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice (IČO: 36851264)
Identifikátor Platobný výmer
Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok na rok 2023
Fakturovaná suma 281,57 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.11.2022
Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska (IČO: 00584614)
Identifikátor Faktúra č.34/2022
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - Ustanovujúce OZ
Fakturovaná suma 54,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.127/2022
Dátum doručenia 28.11.2022
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)