Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5794008532
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.07.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5793970143
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.07.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.1120240174
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - zachovanie tradícií v obci : ,,Pálenie vojany "
Fakturovaná suma 169,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2024
Dátum doručenia 10.07.2024
Dodávateľ KIKA bier, s.r.o., Žilina (IČO: 36688461)
Identifikátor Faktúra č.2024056
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava zabezpečovacieho sýstému v budove OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1 530,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2024
Dátum doručenia 04.07.2024
Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o. KNM (IČO: 45439516)
Identifikátor Faktúra č.3241033819
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné ( Cintorín, OcÚ, Radoľa 341 )
Fakturovaná suma 184,88 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2024
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.3020240036
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - parkovisko pri cintoríne
Fakturovaná suma 131,11 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2024
Dátum doručenia 03.07.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020240037
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný a pracovný materiál - verejné priestranstvo v obci
Fakturovaná suma 75,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2024
Dátum doručenia 03.07.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020240038
Fakturovaný tovar alebo služba Zámok visiaci - areál ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 3,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2024
Dátum doručenia 03.07.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20240544
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.07.2024
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba KM331BE
Fakturovaná suma 292,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č. 6819798345
Dátum doručenia 02.07.2024
Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.1020242697
Fakturovaný tovar alebo služba Hasičská výzbroj a výstroj pre DHZ - Radoľa
Fakturovaná suma 1470,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2024
Dátum doručenia 02.07.2024
Dodávateľ Firesystém, s.r.o., Korňa (IČO: 44543697)
Identifikátor Faktúra č.2024-011
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektovej dokumentácie - oprava MK - cesta na cintorín
Fakturovaná suma 1400,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2024
Dátum doručenia 02.07.2024
Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)