Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 5476586554
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 1,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.10.2018
Dodávateľ Orange Slovensko a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 2018112029
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 196,57,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 15.10.2018
Dodávateľ T+T,a.s. , Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 20180359
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava rigolov "Na Lúke"
Fakturovaná suma 1284,42,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 72/2016
Dátum doručenia 15.10.2018
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č. 139166322
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 108/2018
Dátum doručenia 15.10.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratisalava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 2220180573
Fakturovaný tovar alebo služba Kamenná drť (vodovod)
Fakturovaná suma 2 723,36,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 98/2018
Dátum doručenia 12.10.2018
Dodávateľ UNIPAL, spol. s r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 3181070152
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné - Byt 341 (ihrisko)
Fakturovaná suma 83,45
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.10.2018
Dodávateľ SEVAK,a.s. (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2018/417
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (stolnotenisový klub)
Fakturovaná suma 453,-
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 113/2018
Dátum doručenia 09.10.2018
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č. 8217972039
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.10.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20180706
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.10.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2018043
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce na výstavbu vodovodu - KOSCELISKO
Fakturovaná suma 4 740,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 88/2018
Dátum doručenia 02.10.2018
Dodávateľ TONICAT, s. r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 321801219
Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál (verejné osvetlenie)
Fakturovaná suma 57,35,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 112/2018
Dátum doručenia 02.10.2018
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 3018314471
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - Doxx
Fakturovaná suma 1 845,98,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.09.2018
Dodávateľ DOXX stravné lístky, spol. s r.o., Žilina (IČO: 36391000)