Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8253276784
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 90,26,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č2020110233
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 033,58,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Bratislava (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2020110234
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 201,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Bratislava (IČO: 36400491)
Identifikátor Majetok
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku - dom smútku, OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 127,73,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ Komunálna poisťovňa,a.s. Banská Bystrica (IČO: 00623814)
Identifikátor Majetok
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku - budova športového areálu 341
Fakturovaná suma 46,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ Komunálna poisťovňa,a.s. Banská Bystrica (IČO: 00623814)
Identifikátor Faktúra č. 0F/2020/202
Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020
Fakturovaná suma 33,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 6/2020
Dátum doručenia 18.02.2020
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Martin (IČO: 31938434)
Identifikátor Faktúra č. 5550271250
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.02.2020
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 312000119
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 57,84,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 9/2020
Dátum doručenia 14.02.2020
Dodávateľ KP spol.,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 00120061
Fakturovaný tovar alebo služba Gravír medailí o POHÁR STAROSTU+grafické úpravy
Fakturovaná suma 62,22,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 12/2020
Dátum doručenia 14.02.2020
Dodávateľ LUTON,spol.s r.o.,Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č. 10200003
Fakturovaný tovar alebo služba Plagát Zabíjačka 2020,Spravodajca 1/2020
Fakturovaná suma 357,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 11/2020
Dátum doručenia 14.02.2020
Dodávateľ Reklamný servis,spol. s r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č. 8251762320
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2201103472
Fakturovaný tovar alebo služba Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Fakturovaná suma 20,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2020
Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,Bratislava (IČO: 00178454)