Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 5458702341
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 0,00,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.06.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 2220180221
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 316,32,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 72/2018
Dátum doručenia 15.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM,spol. s r. o. (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2018110981
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3177,88,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.06.2018
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 20180124
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery a oprava nastavenia IP adresy tlačiarne, prenastavenie 2PC tlač + skenovanie
Fakturovaná suma 264,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 68/2018
Dátum doručenia 13.06.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 019/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 10834,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 41/2018
Dátum doručenia 12.06.2018
Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o. (IČO: 44778767)
Identifikátor Faktúra č. 17/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov
Fakturovaná suma 10,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.06.2018
Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č. 20180005
Fakturovaný tovar alebo služba Projekt rekonštrukcie el. prípojky, č.p.2117/1. Tlač 5xparé
Fakturovaná suma 75,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 66/2018
Dátum doručenia 11.06.2018
Dodávateľ Ing. Martin Málek, Martin (IČO: 47969733)
Identifikátor Faktúra č. 8209966122
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.06.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2120180084
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín - protipovodňové opatrenia
Fakturovaná suma 301,48,-
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 64/2018
Dátum doručenia 08.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2220180196
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín - protipovodňové opatrenia
Fakturovaná suma 142,87,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 64/2018
Dátum doručenia 08.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2220180195
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vozidla s rukou na výstabu chodníka
Fakturovaná suma 64,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 65/2018
Dátum doručenia 08.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2018034
Fakturovaný tovar alebo služba Rozšírenie obecného kamerového systému
Fakturovaná suma 1437,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 61/2018
Dátum doručenia 08.06.2018
Dodávateľ ELMIS-IT,s.r.o.,KNM (IČO: 45439516)