Názov obce Radoľa

  V histórii sa stretávame s viacerými názvami našej obce:
 • 1332 - Radola
 • 1439 - Radole, Radolie
 • 1507 - Radula
 • 1598 - Radollya
 • 1773 - Radola, maď. Radola

Dnešný zemepisno-politický názov obce Radoľa

Pôvod názvu Radoľa nie je písomne doložený.

  Radoľa mohla byť pomenovaná na počesť arcibiskupa Radlu. Kysuce patrili českému rodu Slavníkovcov, z ktorých najznámejším je druhý pražský biskup svätý Vojtech. Radla (alebo Radula), ktorý sa stal okolo roku 1010 prvým uhorským arcibiskupom, bol blízkym spoločníkom svätého Vojtecha.

  Nemožno tiež vylúčiť, že Radoľa dostala meno podľa Radilu, ktorý sa vyznamenal v bojoch proti Rakúšanom a pri obrane hradu Trenčín pred Tatármi.

  Názov obce je podnes jeden jediný v Slovenskej republike, snáď v spojitosti so súčasným vznikom kostola v Radoli.

  Obec patrila po administratívnej stránke do Trenčianskej župy. Do roku 1960 patrila do okresu Kysucké Nové Mesto, kraj Žilina. Potom do okresu Čadca v stredoslovenskom kraji. Od roku 1996 je opätovne začlenená do novovyhláseného okresu Kysucké Nové Mesto v Žilinskom kraji.

Nárečovo a spisovne

 • Radolec - Radolčan
 • Radoľka - Radolčanka
 • adjektívum: (prídavné meno)
  radoľský (napr. most), radoľská (napr. kaplnka), radoľské (napr. lúky),
  množné číslo: radoľskí (napr. mládenci)
Mgr. Anton Ľudvik, kronikár obce