Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.50/2017
Predmet Práce na údržbe, kontrole a nastavení 3kc PC, úprava programov a Ram 1GBa
Hodnota 85,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.05.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.49/2017
Predmet Spravodajca - tlač
Hodnota 540,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.05.2017
Dodávateľ TIME Print, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.47/2017
Predmet Výkop základov, obšalovanie a betonáž - lávka na ihrisko
Hodnota 1 108,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.05.2017
Dodávateľ Marpal, s.r.o., KNM (IČO: 46947035)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.48/2017
Predmet Grafické spracovanie Spravodajcu
Hodnota 192,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.05.2017
Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.46/2017
Predmet Zhotovenie geometrického plánu - ihrisko
Hodnota 200,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.05.2017
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.45/2017
Predmet Spracovanie vysťahovalectva z obce Radoľa do USA
Hodnota 200,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.05.2017
Dodávateľ PhDr.Juraj Laššuth, Dolný Kubín (IČO: 17955866)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.44/2017
Predmet Vývoz žumpy - areál ŠK Radoľa
Hodnota
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.05.2017
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.42/2017
Predmet Hudobné vystúpenie Kortina - jarmok 5.7.2017
Hodnota 1300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.04.2017
Dodávateľ Ing.Stanislav Krajči, Žilina
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.43/2017
Predmet Kancelárske potreby
Hodnota 104,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.04.2017
Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.40/2017
Predmet Divadelné predstavenie ,, Posledný dinosaurus" - jarmok 5.7.2017
Hodnota 300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.04.2017
Dodávateľ Divadlo na hojdačke, o.z., Žilina (IČO: 42069912)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.41/2017
Predmet QSL lístky
Hodnota 100,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.04.2017
Dodávateľ T300.cz, Praha (IČO: 24792110)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.39/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.04.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta