Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.76/2017
Predmet Spracovanie Následnej monitorovacej správy č.3 k projektu ,,Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na ZŠ Radoľa prostredníctvom rekonštrukcie a zlepšenia vybavenia školy"
Hodnota 180,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.06.2017
Dodávateľ Cassien, s.r.o., KNM (IČO: 45847720)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.74/2017
Predmet Práce na úprave miestnej komunikácie v obci - spevnenie povrchu
Hodnota 683,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.06.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.72/2017
Predmet Ozvučenie a osvetlenie - hudobná produkcia kultúrnej akcie - Stretnutie seniorov Dolných Kysúc, JDS Radoľa
Hodnota 250,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.06.2017
Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.73/2017
Predmet Úprava cesty v obci - lávka k športovému areálu - ŠK
Hodnota 820,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.06.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.71/2017
Predmet Materiál na úpravu miestnej komunikácie v obci
Hodnota 761,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.06.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.69/2017
Predmet Kancelárske potreby
Hodnota 258,86 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.06.2017
Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.70/2017
Predmet Zalamovanie Spravodajca Obec Radoľa 2/2017
Hodnota 192,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.06.2017
Dodávateľ Reklamný servis, spol.s r.o. (IČO: 36417033)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.70/1/2017
Predmet Zalamovanie Spravodajca Obec Radoľa 3/2017
Hodnota 192,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.06.2017
Dodávateľ Reklamný servis, spol.s r.o. (IČO: 36417033)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.70/2/2017
Predmet Grafická príprava erbu Radoľa
Hodnota 48,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.06.2017
Dodávateľ Reklamný servis, spol.s r.o. (IČO: 36417033)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.68/2017
Predmet Palivové drevo - Pľacový turnaj o pohár starostu obce
Hodnota 61,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.06.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.67/2017
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 302,81 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.06.2017
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.66/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.06.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta