Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.103/2023
Predmet Výkopové práce strojom + odvoz zeminy - chodník Jaššová cesta
Hodnota 450,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.09.2023
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.102/2023
Predmet Materiál na opravu strechy skladu v areáli ZŠ
Hodnota 525,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.09.2023
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, Rudina 343 (IČO: 37623222)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.101/2023
Predmet Predĺženie registrácie domeny : radola.sk
Hodnota 14,28 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.09.2023
Dodávateľ WebHouse s.r.o., Trnava (IČO: 36743852)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.100/2023
Predmet Oprava ventilov kúrenia v športovej hale
Hodnota 395,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.09.2023
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.99/2023
Predmet Odborná prehliadka plynových kotlov - OcÚ, športová hala, budova ŠK Radoľa + revízie
Hodnota 362,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.09.2023
Dodávateľ Ing.Juraj Sidor SIDOR control, Radoľa (IČO: 52437647)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.98/2023
Predmet Čierny granulát - obnova hracej plochy na umelom ihrisku - areál ŠK Radoľa
Hodnota 300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.09.2023
Dodávateľ SPORT SERVICE s.r.o., Drienová (IČO: 36785571)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.97/2023
Predmet spotrebný materiál+ pracovné náradie - údržba verej.priestranstva v obci
Hodnota 18,18 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.09.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.96/2023
Predmet Oprava elektromotorickej závory pri ZŠ Radoľa
Hodnota 178,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.09.2023
Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.95/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.08.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.94/2023
Predmet Materiál - údržba verejného osvetlenia v obci
Hodnota 510,95 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.08.2023
Dodávateľ KP, s.r.o, Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.93/2023
Predmet Výroba a obnova prechodov pre chodcov v obci
Hodnota 342,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.08.2023
Dodávateľ whiteline s.r.o., Kolárovice (IČO: 50826581)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.92/2023
Predmet Asistenčné služby pri zadávaní zákazky v rámci procesu verejného obstarávania
Hodnota 300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.08.2023
Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta