Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.128/2017
Predmet Zimná údržba miestnych komunikácií v obci
Hodnota 510,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.11.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.127/2017
Predmet Zabezpečenie obecnej akcie - Mikuláš
Hodnota 150,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.11.2017
Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice 95, Žilina (IČO: 36143103)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.125/2017
Predmet Okrasný štrk - detské ihrisko - areál ZŠ
Hodnota 303,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.11.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.126/2017
Predmet Materiál na údržbu miestnych komunikácií v obci
Hodnota 529,49 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.11.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.125/1/2017
Predmet Okrasný štrk - detské ihrisko - areál ZŠ
Hodnota 270,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.11.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.124/2017
Predmet Geodetické zameranie miestnych komunikácií v obci Radoľa ( Stará cesta, Jaššová cesta, Lány , Pod Dúbravkou...)
Hodnota 3 500,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.11.2017
Dodávateľ Geodix, s.r.o., Ing.Švaňa, Žilina (IČO: 44221550)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.130/2017
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 367,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.11.2017
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.123/2017
Predmet Spracovanie Následnej monitorovacej správy č. 4 a č. 5 k projektu
Hodnota 360,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.11.2017
Dodávateľ Cassien, s.r.o., KNM (IČO: 45847720)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.121/2017
Predmet Materiál na spojenie miestnej komunikácie v obci
Hodnota 3 069,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.11.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.122/2017
Predmet Terénne úpravy strojom - zeleň
Hodnota 240,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.11.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.119/2017
Predmet Zapojenie kamerového monitorovacieho systému v obci Radoľa
Hodnota 2000,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.11.2017
Dodávateľ AnTechNet, s.r.o., KNM (IČO: 36361780)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.120/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.11.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta