Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.38/2017
Predmet Plastový riad - kultúrne akcie obce
Hodnota 46,45 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.04.2017
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.37/2017
Predmet Vypracovanie dokumentácie k projektu predĺženia vodovodu v obci
Hodnota 1080,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.04.2017
Dodávateľ STUDIO A.P.P., KNM (IČO: 44128649)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.36/2017
Predmet Materiál na dosyp po výkope vodovodnej prípojky v obci + dovoz
Hodnota 103,14 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.04.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.35/2017
Predmet Opraca tlačiarne, práca na nastavení tlače HP LJ1320,siete, optika, doplnenie 8 port ruter, prekáblovanie.....
Hodnota 112,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.04.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.34/2017
Predmet Výstupenie a ozvučenie skupiny ALL-Star Band na deň metiek 14.5.2017
Hodnota 800,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.04.2017
Dodávateľ Let-spol, s.r.o., Teplička nad Váhom (IČO: 47015934)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.33/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva Zmluva
Dátum vyhotovenia 28.03.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.32/2017
Predmet Materiál na položenie vodovodného potrubia DN 90
Hodnota 2524,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.03.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.31/2017
Predmet Lokálna odstávka vodovodu z dôvodu budovania prípojky v lokalite Tehelňa a Koscelisko
Hodnota 67,39 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.03.2017
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.30/2017
Predmet Oprava a rekonštrukcia lávky pre peších do športového areálu v obci - ihrisko v Riekach
Hodnota 4 613,52 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.03.2017
Dodávateľ REAL, s.r.o., KNM (IČO: 31643493)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.28/2017
Predmet Odborné práce pri pokládke vodovodného potrubia DN 90
Hodnota 2 347,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.03.2017
Dodávateľ Jozef Jánošík, KNM (IČO: 30546834)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.29/2017
Predmet Materiál na položenie vodovodného potrubia DN 90
Hodnota 3 626,09 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.03.2017
Dodávateľ Jozef Jánošík, KNM (IČO: 30546834)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.26/2017
Predmet Kancelárske potreby + vrecia
Hodnota 31,15 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2017
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta