Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.109/2017
Predmet Umelá lezecká stena
Hodnota 2587,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.10.2017
Dodávateľ ANATOMIC s.r.o, Žilina (IČO: 50457161)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.108/2017
Predmet Aktualizácia antivírusov v PC - OcÚ Radoľa
Hodnota 240,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.10.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.107/2017
Predmet Materiál na údržbu miestnych komunikácií v obci
Hodnota 46,49 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.09.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.106/2017
Predmet Športové oblečenie+pomôcky - stolnotenisový oddiel Radoľa
Hodnota 391,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.09.2017
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.104/2017
Predmet Zemný pás s pokládkou+chránička s pokládkou - verejné osvetlenie ,,Pod Mokrým"
Hodnota 1014,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.09.2017
Dodávateľ REMOP, s.r.o., Povina (IČO: 47943673)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.103/2017
Predmet Oprava povrchov miestnych komunikácií v obci
Hodnota max. 50 000,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.09.2017
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.105/2017
Predmet Chladiaci box - Dom smútku
Hodnota 2 850,-€ bez DPH
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.09.2017
Dodávateľ SERVIS LINE, s.r.o., Nové Zámky (IČO: 36545074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.102/2017
Predmet Geometrický plán
Hodnota 350,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.09.2017
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.101/2017
Predmet Kancelárske potreby
Hodnota 54,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.09.2017
Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.100/2017
Predmet Čistenie rigolov v obci
Hodnota 194,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.09.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.99/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.09.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.98/2017
Predmet Spony T sada - dopravné značenie v obci
Hodnota 33,17 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.09.2017
Dodávateľ hadice pro s.r.o., Krakovany (IČO: 36708691)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta