Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.91/2023
Predmet SV.Street 50W/400K/SK-3 - verejné osvetlenie
Hodnota 218,10€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.08.2023
Dodávateľ KP, s.r.o, Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.89/2023
Predmet Dodávka a montáž interierových dverí - budova OcÚ Radoľa
Hodnota 1 264,68 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.08.2023
Dodávateľ Miloslav Dubeň - Stavbyt, Radoľa (IČO: 33919712)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.90/2023
Predmet Rozpočet pre stanovenie PHZ, úprava PD pre účely VO, výkaz výmer v súlade s upravenou PD........
Hodnota 700,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.08.2023
Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.89/2023
Predmet Dodávka a montáž 3ks interiérových dverí - OcÚ Radoľa
Hodnota 1264,68 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.08.2023
Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT (IČO: 33919712)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.88/2023
Predmet Drť - chodník Jaššová cesta
Hodnota 266,21 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.08.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.86/2023
Predmet Oprava kosačky
Hodnota 551,56 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.08.2023
Dodávateľ Albera Slovensko, s.r.o., Moravské Lieskové (IČO: 44010834)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.87/2023
Predmet Plagáty + termosky s gavírovaným logom obce Radoľa - Radoľská heligónka
Hodnota 766,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.08.2023
Dodávateľ Sator, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.85/2023
Predmet Drť - chodník Jaššová cesta
Hodnota 215,23 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 31.07.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.84/2023
Predmet Stavebný materiál + obrubníky cestné - chodník
Hodnota 427,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.07.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.83/2023
Predmet Materiál a náradie - údržba verejného priestranstva v obci
Hodnota 88,72 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.07.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.82/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.07.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.80/2023
Predmet Stavebný materiál + obrubníky cestné - chodník
Hodnota 903,13 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.07.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta