PS Súkromné lesy - dokumenty

Dôležité dokumenty Pozemkového spoločenstva Súkromné lesy Radoľa
26.06.2024 - Uznesenia
Uznesenie ps SL z 21.4.2024
 [135,3 kB]

18.07.2023 - Uznesenie
Uznesenia zo zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností PS súkromné lesy Radoľa zo dňa 30.4.2023
 [247,0 kB]

02.05.2022 - Uznesenie
U Z N E S E N I E z korešpondenčného hlasovania Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Súkromné lesy Radoľa, konaného dňa 11. 04. 2022 + prezenčná listina
 [162,0 kB]

23.08.2021 - Zápisnica zo zhromaždenia Pozemkové spoločenstvo Súkromné lesy Radoľa 2019 a 2020

 [335,6 kB]

28.01.2020 - Dodatok č. 1
Zmluvy o pozemkovom spoločenstve PS Súkromné lesy Radoľa uzatvorený v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločentvách prispôsobený zákonu č. 110/2018
 [431,6 kB]

14.11.2019 - Uznesenie
Uznesenie zo zhromaždenia dňa 07. 04. 2019 - PS Súkromné lesy
 [216,6 kB]

25.02.2019 - Uznesenie
Uznesenie zo zhromaždenia dňa15.04.2018 - PS Súkromné lesy Radoľa
 [252,8 kB]

25.05.2016 - Uznesenia
Uznesenia zo zhromaždenia dňa 3.4.2016 - PS Súkromné lesy Radoľa
 [708,9 kB]

03.12.2015 - Uznesenie
Uznesenie z VZ PS Súkromné lesy Radoľa zo dňa 29.3.2015
 [210,4 kB]

24.07.2014 - Uznesenie
Uznesenie zo dňa 23.02.2014
 [64,9 kB]

24.07.2014 - Zmluva
Z m l u v a o pozemkovom spoločenstve vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností podľa § 2 ods. 1, písm. d) v nadväznosti § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
 [112,2 kB]

19.02.2014 - Z m l u v a - návrh
Z m l u v a o pozemkovom spoločenstve vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností
 [106,7 kB]
First PagePrevious Page
12
Next PageLast Page