Obecný úrad Radoľa

Dokumenty a tlačivá Obecného úradu Radoľa
13.11.2012 - Žiadosť o stavebné povolenie
Editovateľné tlačivo vo formáte MS Word
 [36 kB]

13.11.2012 - Žiadosť o stavebné povolenie
Editovateľné tlačivo vo formáte OpenDocument
 [10,4 kB]

13.11.2012 - Žiadosť o stavebné povolenie
Čisté tlačivo
 [176,1 kB]

13.11.2012 - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Editovateľné tlačivo vo formáte MS Word
 [35,5 kB]

13.11.2012 - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Editovateľné tlačivo vo formáte OpenDocument
 [10,2 kB]

13.11.2012 - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Čisté tlačivo
 [177,0 kB]

13.11.2012 - Cenník cintorínskych služieb

 [168,5 kB]

13.11.2012 - Štatút obce

 [246,4 kB]
First PagePrevious Page
12
Next PageLast Page