PS Urbár - dokumenty

Dôležité dokumenty Pozemkového spoločenstva Urbár Radoľa
14.11.2012 - Dodatok č.1 k Stanovám PS Urbár
Dodatok č.1 k stanovám PS Urbár
 [81,1 kB]

07.11.2012 - Uznesenie
Uznesenie z VZ zo dňa 4.3.2012 - PS Urbár
 [88,9 kB]

06.11.2012 - LV č. 915 (KÚ Snežnica)
List vlastníctva – lesné pozemky o výmere 1 716 m2
 [94,2 kB]

06.11.2012 - LV č. 1316 (KÚ Snežnica)
List vlastníctva – lesné pozemky o výmere 1 716 m2
 [158,6 kB]

06.11.2012 - LV č. 885 (KÚ Lopušné Pažite)
List vlastníctva – lesné pozemky o výmere 3 571 m2
 [155,4 kB]

06.11.2012 - LV č. 901 (KÚ Budatínska Lehota)
List vlastníctva – lesné pozemky o výmere 27 266 m2
 [170,2 kB]

06.11.2012 - LV č. 1561 (KÚ Radoľa)
List vlastníctva – trvalé trávnaté porasty o výmere 108 522 m2
 [242,1 kB]

06.11.2012 - LV č. 1155 (KÚ Radoľa)
List vlastníctva – trvalé trávnaté porasty o výmere 89 828 m2
 [242,4 kB]

06.11.2012 - LV č. 1539 (KÚ Radoľa)
List vlastníctva – trvalé trávnaté porasty o výmere 19 184 m2
 [275,7 kB]

06.11.2012 - LV č. 1542 (KÚ Radoľa)
List vlastníctva – lesné pozemky o výmere 338 461 m2
 [153,5 kB]

06.11.2012 - LV č. 1153 (KÚ Radoľa)
List vlastníctva – lesné pozemky o výmere 14 400 m2
 [154,6 kB]

06.11.2012 - LV č. 1557 (KÚ Radoľa)
List vlastníctva – lesné pozemky o výmere 110 489 m2
 [145,1 kB]
First PagePrevious Page
123
Next PageLast Page