Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 26/2012
Predmet Doprava - kameň (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 960,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2012
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.27/2012
Predmet Ukladanie kameňa pomocou mechanizmu (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 1 206,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2012
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.36/2012
Predmet Doprava - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 120,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2012
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 25-1/2012
Predmet Lomový kameň - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 2 564,35 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2012
Dodávateľ SM Group, s.r.o., KNM
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.25/2012
Predmet Dovoz kameniva z lomu - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 1 776,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2012
Dodávateľ SM Group , s.r.o., KNM
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 30/2012
Predmet Guľatina (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 990,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.03.2012
Dodávateľ František Hruška, Rudina
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.29/2012
Predmet Prevoz lomového kameňa - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 111,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.03.2012
Dodávateľ POD, Radoľa
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.32/2012
Predmet Pracovné rukavice - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.03.2012
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.33/2012
Predmet Pracovný materiál - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 46,35 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.03.2012
Dodávateľ Milan Papučí - STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 34/2012
Predmet Pracovné náradie - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 116,28 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.03.2012
Dodávateľ Milan Papučík, STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.24/2012
Predmet Oprava poškodenej podlahy vo volebnej miestnosti - OcÚ Radoľa
Hodnota 78,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.03.2012
Dodávateľ Miloslav Dubeň, Stavbyt, Radoľa 315
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.44/2012
Predmet Oprava výkazov
Hodnota 36,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.02.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie, Žilina (IČO: 41566131)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta