Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.52/2024
Predmet Ročná licencia aplikácie elo.sk
Hodnota 120,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.05.2024
Dodávateľ Odpadový hodpodár , s.r.o., Pezinok (IČO: 46708740)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.50/2024
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.05.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.49/2024
Predmet Stavebný materiál+náradie - verejné priestranstvo v obci - údržba
Hodnota 84,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.04.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.47/2024
Predmet Materiál - na vývesnú tabuľu - Eurovoľby 8.6.2024
Hodnota 47,82 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.04.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.44/2024
Predmet Obnova čiar : prechody pre chodcov, deti, parkovisko v obci Radoľa
Hodnota 529,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.04.2024
Dodávateľ Whiteline, s.r.o., Kolárovice (IČO: 50826581)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.43/2024
Predmet Netkaná textília na zachytávanie ropných látok
Hodnota 2 228,02 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.04.2024
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.42/2024
Predmet Drť LP 0/4, 4/8, 0/32- parkovisko pri cintoríne
Hodnota 1 060,88 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.04.2024
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.40/2024
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa
Hodnota 227,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.03.2024
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.41/2024
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.03.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.39/2024
Predmet Klampiarske práce - budova ŠK
Hodnota 7 180,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.03.2024
Dodávateľ Kontrakting stavebné práce, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 31635237)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.38/2024
Predmet Fólie - siluety dravcov + strierky - zastávky
Hodnota 22,88 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.03.2024
Dodávateľ TRAIVA s.r.o., Ostrava (IČO: 25380141)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.37/2024
Predmet Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Hodnota 39,08 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2024
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta