Evidencia hrobových miest

Data pager
Data pager
Prvá stranaPredošlá strana
Ďalšia stranaPosledná strana
Č.Z.NájomcaTypCintorínVýška nájmuObdobiePrenajaté odPrenajaté doZverejnené
202 Mária Majeríková, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 16.09.2014 15.09.2024 10.02.2014
203 Peter Macúš, Radoľa 325 Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 03.05.2013 02.05.2023 11.02.2014
203 Peter Macúš, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 03.05.2013 02.05.2023 11.02.2014
204 Ján Kuriak, Radoľa Jednohrob samostatný 2x Nový 40,00 €   10 rokov 30.09.2013 29.09.2023 14.02.2014
205 Marián Čelko, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 20.01.2014 19.01.2024 17.02.2014
206 Viera Franková, Radoľa Jednohrob samostatný 2x +... Starý 80,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 26.02.2014
207 Anna Čelková, Radoľa Detský Starý 10,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 26.02.2014
208 Oľga Birkusová, KNM Jednohrob samostatný 2x Nový 40,00 €   10 rokov 27.07.2013 26.07.2023 28.02.2014
209 Alena Vnuková, KNM Jednohrob samostatný 2x Nový 40,00 €   10 rokov 01.06.2005 31.05.2015 03.03.2014
210 Alena Vnuková, KNM Jednohrob samostatný 2x Nový 80,00 €   20 rokov 21.04.2004 20.04.2024 03.03.2014
211
+ 1
Alojz Taračka, Radoľa Jednohrob samostatný 2x Nový 40,00 €   10 rokov 20.07.2005 19.07.2015 12.03.2014
212 Alojz Taračka, Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 30.01.2012 29.01.2022 12.03.2014
213 Mária Macúšová, Radoľa Dvojhrob Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 14.03.2014
214 Jaroslav Holtan, Radoľa Trojhrob Starý 60,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 19.03.2014
215 Jaroslav Holtan, KNM Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 23.11.2012 22.11.2022 19.03.2014
216
+ 1
Klára Rakovanová, Radoľa Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 24.03.2014
217 Vladimír Benedik, KNM Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 19.03.2014 18.03.2024 24.03.2014
218
+ 1
Ľudevit Hruška, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 27.03.2009 26.03.2019 27.03.2014
219 Stanislav Ščamba, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 15.12.2013 14.12.2023 01.04.2014
220 Alojz Taračka, Radoľa Jednohrob samostatný 2x Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 02.04.2014
221 Angela Brezinová, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 02.07.2013 01.07.2023 07.04.2014
222 Katarína Martošová, Radoľa Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 08.04.2014
223 Mária Žuborová, Radoľa Jednohrob Nový 20,00 €   10 rokov 08.04.2013 07.04.2023 09.04.2014
224 Peter Tichý, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 13.08.2014 12.08.2024 10.04.2014
225 Štefan Ozaniak, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 29.11.2014 28.11.2024 24.04.2014
226 Mária Kuriaková, Radoľa Detský Starý 10,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 25.04.2014
227
+ 1
Peter Andel, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 02.02.2011 01.02.2021 28.04.2014
228 Stanislav Svrček, KNM Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 18.04.2014 17.04.2024 29.04.2014
229
+ 1
Ing.Stanislav Lokaj, KNM Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 14.07.2009 13.07.2019 07.05.2014
230
+ 1
Paulína Pavlusová, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 21.06.2005 20.06.2015 02.05.2014
231 Božena Riečanová, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 30.04.2014 29.04.2024 07.05.2014
232 Milan Macúš, KNM Jednohrob Nový 20,00 €   10 rokov 26.02.2012 25.02.2022 07.05.2014
233 Rozália Oravcová, Radoľa Dvojhrob Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 13.05.2014
234 Jozef Dembický, Radoľa Jednohrob samostatný,... Nový 40,00 €   10 rokov 20.10.2014 19.10.2024 19.05.2014
235
+ 1
Monika Klotáková, Radoľa Jednohrob Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 21.05.2014
236 Emília Chrobáková, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 01.09.2013 31.08.2023 21.05.2014
237
+ 1
Anna Kultanová, Radoľa Jednohrob 2x Nový 40,00 €   10 rokov 07.11.2005 06.11.2015 04.06.2014
238
+ 1
Anna Kultanová, Radoľa Jednohrob 2x Nový 40,00 €   10 rokov 24.08.2009 23.08.2019 04.06.2014
239 Peter Rybár, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 19.03.2014 18.03.2024 09.06.2014
240 Eva Michelová, KNM Jednohrob samostatný Nový 80,00 €   20 rokov 27.07.2006 26.07.2026 16.06.2014
241
+ 1
Anna Kriváčková, Radoľa Jednohrob samostatný 2x Nový 40,00 €   10 rokov 19.05.2010 18.05.2020 24.06.2014
242 Ing.Gabriela Škorvagová, KNM Jednohrob samostatný + detský Starý 30,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 02.07.2014
243 Eva Beňová, Rajec Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 26.10.2013 25.10.2023 07.07.2014
244 Oľga Suderová, KNM Dvojhrob Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 14.07.2014
245 Anna Kukučíková, KNM Jednohrob + detský Starý 30,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 14.07.2014
246 Anna Kukučíková, KNM Jednohrob samostatný 2x Nový 40,00 €   10 rokov 26.02.2014 25.02.2024 14.07.2014
247 Jozef Sidor, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 17.07.2013 16.07.2023 14.07.2014
248 Vilma Školníková, Radoľa Dvojhrob Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 21.07.2014
249 Vilma Školníková, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 26.09.2014 25.09.2024 21.07.2014
250
+ 1
Žofia Záhradníková, Radoľa Dvojhrob Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 21.07.2014