Evidencia hrobových miest

Data pager
Data pager
Prvá stranaPredošlá strana
Ďalšia stranaPosledná strana
Č.Z.NájomcaTypCintorínVýška nájmuObdobiePrenajaté odPrenajaté doZverejnené
401 Mária Plevková,KNM Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 22.10.2017 21.10.2027 07.05.2018
402 Veronika Blahušová,KNM Dvojhrob Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 14.05.2018
403 Mária Žuborová, Radoľa Jednohrob samostatný Nový 12,00 €   6 rokov 06.07.2017 05.07.2023 18.05.2018
404 Mária Janigová, KNM Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 15.05.2018 14.05.2018 24.05.2018
405 Peter Macúš, Radoľa Dvojhrob Nový 80,00 €   20 rokov 02.02.2008 01.02.2028 20.06.2018
406 Anna Lisková, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 09.07.2018 08.07.2028 16.07.2018
407 Alena Štrbáková,KNM Jednohrob nad sebou Nový 12,00 €   6 rokov 29.05.2022 28.05.2028 19.07.2018
408 Ľuboš Šupol,Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 20.10.2015 19.10.2025 17.08.2018
409 Mária Čelková, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 14.05.2018 13.05.2028 25.10.2018
410 Mária Trnková, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 22.10.2018 21.10.2028 31.10.2018
411 Daniela Švaňová,KNM Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 29.04.2018 28.04.2028 06.11.2018
412 Vlasta Boráková Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 22.05.2018 21.05.2028 09.11.2018
413
+ 1
Zuzana Tichá, Radoľa Urna Nový 10,00 €   10 rokov 08.06.2010 07.06.2020 12.11.2018
414 Mária Kultanová, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 09.11.2018 08.11.2028 14.11.2018
415 Viera Koczová, KNM Jednohrob samostatný Nový 40,00 €   10 rokov 10.05.2018 09.05.2028 19.11.2018
416 Viera Šuleková, Radoľa Dvojhrob Nový 20,00 €   10 rokov 05.07.2018 04.07.2028 22.11.2018
417 Gabriela Dubcová, KNM Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 24.07.2017 23.07.2027 22.11.2018
418 Anna Andelová,Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 18.06.2018 17.06.2025 28.11.2018
419 Katarína Janišová,KNM Trojhrob Nový 60,00 €   10 rokov 30.11.2018 29.11.2028 28.11.2018
420 Božena Pytlová, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 14.03.2017 13.03.2027 29.11.2018
421 Emília Kuriaková, Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 31.07.2014 30.07.2024 30.11.2018
422 Vladimír Čelko, Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 24.09.2015 23.09.2025 03.12.2018
423 Mária Andelová, Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 11.03.2017 10.03.2027 04.12.2018
424 Eva Kanisová,Radoľa Trojhrob Nový 60,00 €   10 rokov 07.12.2017 06.12.2027 04.12.2018
425 Miroslav Hruška,Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 29.06.2017 28.06.2027 05.12.2018
426 Agnesa Macúšová, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 10.05.2018 09.05.2028 10.12.2018
427 Margita Rakovanová,Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 02.06.2017 01.06.2027 10.12.2018
428 Emília Bugáňová,Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 05.07.2017 04.07.2027 19.12.2018
429 Lukáš Križan,Krivá Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 02.01.2019 01.01.2029 07.01.2019
430 Anna Svrčková,Radoľa Trojhrob Nový 60,00 €   10 rokov 29.11.2015 28.11.2025 08.01.2019
431 Jarmila Tichá, Radoľa Jednohrob nad sebou Starý 20,00 €   10 rokov 14.01.2020 13.01.2029 16.01.2019
432 Ľudmila Kudelová,Kys. Nové Mesto Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 26.05.2019 25.05.2029 16.01.2019
433 Gabriela Berešíková Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 13.05.2018 12.05.2028 30.01.2019
434 Daša Marušová, Radoľa Dvojhrob Nový 80,00 €   20 rokov 16.06.2008 15.06.2028 06.02.2019
435 Mária Macúšová, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 12.02.2019 11.02.2029 18.02.2019
436 Margita Šadláková, Kys. Nové Mesto Trojhrob Nový 60,00 €   10 rokov 17.02.2019 16.02.2029 20.03.2019
437 Jana Macúšová, Radoľa Jednohrob Nový 20,00 €   10 rokov 19.04.2019 18.04.2029 24.04.2019
438 Jana Macúšová,ml., Radoľa Jednohrob Nový 20,00 €   10 rokov 14.06.2019 13.06.2029 24.04.2019
439 Martin Kocúr, Radoľa Jednohrob samostatný Nový 40,00 €   20 rokov 19.11.2011 18.11.2031 26.04.2019
440 Martin Kocúr, Radoľa Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 26.04.2019
441 Alena Bojková,Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 08.05.2019 07.05.2029 10.05.2019
442 Slávka Slabejová, Radoľa Urna Nový 10,00 €   10 rokov 14.04.2019 13.04.2029 30.05.2019
443 Vladimír Benedik, Kysucké Nové Mesto Dvojhrob Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 03.07.2019
444 Vladimír Benedik, Kysucké Nové Mesto Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 03.07.2019
445 Monika Klotáková, Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 30.07.2019 29.07.2029 19.08.2019
446
+ 1
Milan Kasák, Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 10.06.2010 09.06.2020 09.10.2019
447 Emília Vaverčáková, Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 21.03.2019 20.03.2029 21.10.2019
448 Jana Horváthová, Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 12.01.2019 11.01.2029 25.10.2019
449 Jana Kubjatková, Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 07.04.2019 06.04.2029 12.11.2019
450 Dana Belešová, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 29.12.2019 28.12.2029 03.01.2020