Evidencia hrobových miest

Data pager
Data pager
Prvá stranaPredošlá strana
Ďalšia stranaPosledná strana
Č.Z.NájomcaTypCintorínVýška nájmuObdobiePrenajaté odPrenajaté doZverejnené
251 Irma Ščambová, Radoľa Jednohrob 5x Starý 100,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 23.07.2014
252
+ 1
Irma Ščambová, Radoľa Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 01.03.2010 29.02.2020 23.07.2014
253 Agnesa Svrčková, Radoľa Detský + dvohrob Starý 50,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 04.09.2014
254 Jaroslav Vlček, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 04.09.2014 03.09.2024 08.09.2014
255 Emília Svrčková, Radoľa Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 17.09.2014
256
+ 1
Miroslav Tichý, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 26.02.2009 25.02.2019 19.09.2014
257
+ 1
Jarmila Belanová, Radoľa Dvojhrob Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 23.09.2014
258 Irena Vlčková, Radoľa 83 Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 06.10.2014 05.10.2024 13.10.2014
259 Emília Ševčíková, KNM Jednohrob samostatný 2x Nový 80,00 €   20 rokov 25.01.1996 24.01.2016 20.10.2014
260 Jana Macúšová, Radoľa Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 20.10.2014
261 Miroslav Hruška, Radoľa Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 29.10.2014
262
+ 1
Mária Vantechová, KNM Jednohrob samostatný 2x Nový 40,00 €   10 rokov 08.12.2009 07.12.2019 07.11.2014
263 Anna Brisudová, Radoľa Jednohrob samostatný 2x Nový 40,00 €   10 rokov 22.01.2014 21.01.2024 11.11.2014
264
+ 1
Mária Sládková, KNM Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 08.12.2014
265 Mária Macúšová, Radoľa Dvojhrob Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 15.12.2014
266
+ 1
Štefan Rakovan, Radoľa Jednohrob samostatný 2x Nový 40,00 €   10 rokov 15.07.2008 14.07.2018 22.12.2014
267
+ 1
Jozef Tichý, Kysucký Lieskovec Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 20.10.2011 19.10.2021 07.01.2015
268
+ 1
Emília Žuborová, Radoľa Trojhrob Nový 120,00 €   20 rokov 12.11.2000 11.11.2020 13.02.2015
269 František Andel, Radoľa Trojhrob Nový 60,00 €   10 rokov 13.02.2015 12.02.2025 18.02.2015
270 Ladislav Kuriak, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 21.11.2015 20.11.2025 26.02.2015
271 Viktor Žubor, KNM Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 21.10.2015 20.10.2025 02.03.2015
272 Vladimír Macúš, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 29.01.2015 28.01.2025 05.03.2015
273 Hýllová Iveta, KNM Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 27.02.2015 26.02.2025 10.03.2015
274 Margita Martikánová, KNM Jednohrob samostatný Nový 20,00 €   10 rokov 03.01.2015 02.01.2025 09.03.2015
275 Irena Muziková, Radoľa Trojhrob Nový 60,00 €   10 rokov 16.03.2015 15.03.2025 16.03.2015
276 Alena Kuriaková, Radoľa Jednohrob Nový 20,00 €   10 rokov 18.03.2015 17.03.2025 18.03.2015
277 Alena Kuriaková, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 17.07.2014 16.07.2024 18.03.2015
278
+ 1
Božena Svrčková, Radoľa Detský Starý 30,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 31.03.2015
279 Miroslav Macúš, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 24.07.2015 23.07.2025 27.04.2015
280 Peter Andel Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 21.05.2015
281 Janka Patriková Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 06.09.2015 05.09.2025 28.05.2015
282 Anna Svrčková, Radoľa Jednohrob samostatný 2x Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 08.06.2015
283 Eva Sýkorová, KNM Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 12.06.2015 11.06.2025 08.06.2015
284 Mária Janigová, KNM Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 17.12.2015 16.12.2025 10.06.2015
285 Ján Zradula, KNM Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 15.07.2015 14.07.2025 12.06.2015
286 Ján Zradula, KNM Jednohrob Nový 20,00 €   10 rokov 18.09.2014 17.09.2024 12.06.2015
287 Margita Zábojníková, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 11.06.2015 10.06.2025 15.06.2015
288 Marcel Ďuriš, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 09.06.2015 08.06.2025 16.06.2015
289 Mária Pechalová, KNM Dvojhrob Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 16.06.2015
290 Štefan Svrček, Radoľa Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 18.06.2015
291 Jozefa Rakovanová, Radoľa Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 26.07.2014 25.07.2024 24.06.2015
292 Anna Kukučíková, KNM Jednohrob nad sebou Nový 20,00 €   10 rokov 18.12.2015 17.12.2025 29.06.2015
293 Irena Vlčková, Radoľa Dvojhrob Nový 80,00 €   20 rokov 25.02.2004 24.02.2024 13.07.2015
294 Irena Vlčková, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 09.02.2012 08.02.2022 13.07.2015
295
+ 1
Darina Kriváčková, Radoľa Trojhrob Nový 60,00 €   10 rokov 22.04.2007 21.04.2017 15.07.2015
296 Margita Heltová, KNM Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 15.03.2014 14.03.2024 20.07.2015
297 Ján Súkeník, Radoľa Dvojhrob Nový 40,00 €   10 rokov 17.07.2014 16.07.2024 04.09.2015
298
+ 1
Ján Súkeník, Radoľa Dvojhrob Starý 40,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 04.09.2015
299 Margita Mudroňová, Čadca Jednohrob samostatný Nový 40,00 €   20 rokov 17.02.2005 16.02.2025 16.09.2015
300
+ 1
Margita Mudroňová, Čadca Jednohrob samostatný Starý 20,00 €   10 rokov 01.01.2013 31.12.2022 16.09.2015