Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
20.03.2018 - Verejná vyhláška - Obec Povina
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania-rozšírenie inžinierskych sietí SO 100-vodovod, v katastrálnom území Radoľa
 [2,4 MB]

08.02.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Stavebné povolenie - Chodník v súbehu s cestou III-2054 v k.ú.Radoľa
 [240,9 kB]

08.02.2018 - Verejná vyhláška - Poľovná spoločnosť Vreteň
Oznámenie o výplate za postúpenie užívania spoločného revíru Poľana - Veľký Vreteň za rok 2018
 [767,5 kB]

31.01.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí UK -COOP Jednota - prístavba a stav.úpravy prevádzky
 [2,5 MB]

21.12.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Chodník v súbehu s cestou III/2054
 [373,6 kB]

21.12.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa- chodník- situácia
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Chodník v súbehu s cestou III/2054 - situácia
 [443,0 kB]

22.11.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Novostavba RD+kan.prípojka
 [226,7 kB]

21.11.2017 - Rozhodnutie
Dodatočné povolenie - Rekonštrukcia a úprava ČOV na žumpu - Slovnaft, a.s.
 [7,9 MB]

21.11.2017 - Rozhodnutie
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Novostavba RD, žumpa, studňa, garáž a prírojky - P.Hutyra a manželka
 [384,6 kB]

16.11.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Stavebné povolenie - Novostavba RD s prípojkami - Ing.Benka a Ing.Benková
 [4,8 MB]

16.11.2017 - Rozhodnutie
Obec Radoľa-Rozhodnutie o umiestnení stavby-FTTH Lopusne Pazite-Dolny Vadicov-Horny Vadicov
 [14,3 MB]

17.10.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o pokračovaní dodatočného stavebného konania - Rekonštrukcia a úprava ČOV na čerp.stanici Slovnaft
 [1,7 MB]