Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
21.03.2022 - Zámer - I/11 Radoľa - most 229, rekonštrukcia mosta
rekonštrukcia mosta - most 229 I/11 Radoľa
 [14,5 MB]

21.03.2022 - Oznámenie o uložení zásielky 18.3.2022
Oznámenie o uložení zásielky Lenka Kríšková
 [117,7 kB]

21.03.2022 - Verejná vyhláška - Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu
Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu - J.Kohútová
 [348,1 kB]

04.03.2022 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ján Gajdošík
 [122,1 kB]

03.03.2022 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spoločného ÚK+SK
Oznámenie o začatí spoločného ÚK+SK - Novostavba chaty+ žumpa+ el.prípojka - Roman Orságh a Martina
 [262,9 kB]

03.02.2022 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie
vyhovenie protestu prokuratora k rozhodnutiu OU-KM-OSZP-2021/000633 - 004
 [1,2 MB]

21.01.2022 - Oznámenie o zámere na prenájom majetku obce Radoľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Prenájom majetku obce Radoľa - priestor v budove ŠK Radoľa
 [287,6 kB]

21.01.2022 - Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Výrub dreviny - Obec Rudina
 [816,6 kB]

28.12.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 23.12.2021
Oznámenie o uložení zásielky-Thi Van Tran
 [130,9 kB]

28.12.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 23.12.2021
Oznámenie o uložení zásielky-Thi Huong Nguyen
 [134,5 kB]

15.12.2021 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Rozšírenie vodovodu v obci Povina - III.etapa
 [3,5 MB]

15.12.2021 - Uznesenie vlády SR č. 772/2021
návrh na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 17. decembra 2021
 [307,8 kB]