Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
17.04.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 17.04.2014
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu
 [605,7 kB]

17.04.2014 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby - Novostavba RD, žumpa,studňa....
 [3,2 MB]

17.04.2014 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
 [951,3 kB]

14.04.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 14.04.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 []

18.03.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 18.03.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Beáta Čillíková
 [565,9 kB]

18.03.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 17.03.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Bojko
 [561,3 kB]

11.03.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 11.03.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [570,6 kB]

06.03.2014 - Dodatok č.7 k VZN Obce Radoľa č.2/2008 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školskych zariadení na území Obce Radoľa
Zmena v §3 Čl.3 Školská jedáleň..........
 [846,5 kB]

06.03.2014 - Dodatok č.1 k VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školskych zariadení na území Obce Radoľa
Zmena výšky dotácie
 [908,6 kB]

03.03.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 03.03.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bizik
 [561,8 kB]

26.02.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 25.02.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Bojko
 [590,3 kB]

18.02.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 18.2.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta SR
 [612,9 kB]