Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
31.05.2018 - Verejná vyhláška
Užívateľ poľovného revíru Tri kopce Rudina oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov nachádzajúcich sa v poľovnom revíri Tri kopce Rudina, že náhrada za užívanie poľovného revíru bude vyplácaná.
 [240,3 kB]

30.05.2018 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby "10795-Radoľa-Pod Dúbravkou- Predĺženie NNK"
 [2,3 MB]

17.05.2018 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
Stavebné povolenie - novostavba rodinného domu, žumpa, elektrická, vodovodná a kanalizačná prípojka, dielňa, garáž a spevnené plochy- Pavol Hutyra a JUDr. Zuzana
 [10,5 MB]

10.05.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojdenávania - novostavba rodinného domu, elektrická, vodovodná, kanalizačná prípojka a oplotenie - Vladimír Čelko
 [508,3 kB]

10.05.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania- 10795-Radoľa pod Dúbravkou-Predĺženie NNK na pozemkoch KNC 2484/57,2484/55,2484/64,2484/14 a 2055 - Stredoslovenská distribučná a.s.
 [939,2 kB]

10.05.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania- Jednota supermarket Radoľa - prístavba a stavebné úpravy prevádzkovo-administratívnej budovy č. 100 na pozemkoch KN C 956/1,956/2
 [562,5 kB]

27.04.2018 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
Novostavba rodinného domu, žumpa, el. prípojka - Ján Vašina a Renáta
 [4,5 MB]

23.04.2018 - Oznámenie o uložení zásielky 23.04.2018
Oznámenie o uložení zásielky- Jozef Bojko
 [131,7 kB]

19.04.2018 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Obec Povina
Obec Povina - Rozhodnutie o rozšírení inžinierskych sietí - SO 100-vodovod
 [2,8 MB]

06.04.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Novostavba RD, žumpa, studňa, elektrická prípojka- Ján Vašina a Renáta
 [151,3 kB]

06.04.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania - Novostavba RD+ žumpa+elektrická, vodovodná a kanalizačná prípojka + dielňa+...- P. Hutyra a JUdr. Z. Hutyrová
 [645,1 kB]

21.03.2018 - Oznámenie o uložení zásielky 20.03.2018
Oznámenie o uložení zásielky- Jaroslav Bizik
 [131,0 kB]