Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
28.06.2024 - Verejná vyhláška
15387 – Radoľa – Dolinky – Predĺženie NNK -Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
 [774,6 kB]

13.06.2024 - Oznámenie o uložení zásielky 13.06.2024
Oznámenie o uložení zásielky - R.Gašpárek
 [332,2 kB]

06.06.2024 - Verejná vyhláška
Určenie príslušnej obce pri rozhodovaní o výrube drevín
 [863,1 kB]

23.05.2024 - Oznámenie o uložení zásielky 23.05.2024
Oznámenie o uložení zásielky - R.Gašpárek
 [326,0 kB]

21.05.2024 - Verejná vyhláška
D3 ZA Brodno - KNM, privádzač - Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením č. 2 - rozhodnutie na zmenu stavby
 [623,4 kB]

21.05.2024 - Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí KR a nariadenie ústneho konania - Diaľnica D3
 [533,8 kB]

21.05.2024 - Oznámenie o uložení zásielky 21.05.2024
Oznámenie o uložení zásielky - R.Gašpárek
 [332,1 kB]

10.05.2024 - Záverečný účet obce za rok 2023 - schválený
Záverečný účet obce za rok 2023 - schválený
 [1,0 MB]

02.05.2024 - Verejná vyhláška
Platnosť a platné znenie zásad umiestnenia nových pozemkov projektu pozemkových úprav v k.ú.Radoľa
 [4,6 MB]

30.04.2024 - Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku podľa §18f ods.1 písm. i) Zákona o obecnom zriadení
Kontrola dodržania zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov....
 [914,4 kB]

29.04.2024 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - P.Janiga, V.Janigová a maloletí
 [126,3 kB]

19.04.2024 - Oznámenie o strategickom dokumente - stanoviská
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj
 [199,9 kB]