Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Radoľa č. 3/2004
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
Platnosť od: 01.01.2005
 [327,7 kB]