Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2016
Zverejnené 20.01.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [1,4 MB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2016
Zverejnené 20.01.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [1,4 MB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2016
Zverejnené 20.01.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [1,4 MB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2016
Zverejnené 20.01.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [1,5 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20160119
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 19.01.2016
Zverejnené 19.01.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Športmarket (IČO: 41172159)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miroslav Hlavatý
 [947,1 kB]
Identifikátor Dotácia - ŠK Radoľa
Názov Zmluva č.1/2016 o poskytnutí dotácií na základe VZN
Predmet Poskytnutie dotácie
Hodnota 12 000 €
Platnosť od 02.01.2016
Zverejnené 02.01.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa ŠK Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Oľga Svrčková, štatutár
 [593,6 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20151217
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 17.12.2015
Zverejnené 17.12.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Peter Jendryščík, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Peter Jendryščík
 [912,2 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20151013
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 02.12.2015
Zverejnené 02.12.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenský zväz florbalu, Bratislava (IČO: 31795421)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Slovenský zväz florbalu
 [974,5 kB]
Identifikátor 15/25/010/63
Názov Dohoda č.15/25/010/63 o pomoci v hmotnej núdzi
Predmet aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoi v hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 24.11.2015
Zverejnené 24.11.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Vladimír Gavlák
 [2,2 MB]
Identifikátor T+T, a.s.
Názov Dodatok č.3 k Zmluve č.1573
Predmet zabezpečenie zberu, prepravy zneškodňovania odpadu
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2016
Zverejnené 16.11.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva
 [1,3 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20151110
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 10.11.2015
Zverejnené 10.11.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Futbalový klub Zástranie (IČO: 42067201)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Futbalový klub Zástranie
 [904,2 kB]
Identifikátor Audítor obce
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmet audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015, overenie hospodárenia obce za rok 2015.....
Hodnota 1 235,- €
Platnosť od 27.10.2015
Zverejnené 27.10.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Ing.Darina Palatická (IČO: 33713961)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Darina Palatická
 [2,5 MB]