Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Reklamamné zariadenie
Názov Zmluva o zabezpečení reklamy
Predmet umiestnenie loga firmy za účelom propagácie
Hodnota 300,- €
Platnosť od 08.04.2016
Zverejnené 08.04.2016
Zmluvné strany ŠK Radoľa UNIPAL KNM, spol. s.ro., KNM (IČO: 36383171)
V zastúpení Ing.Jozef Macúš, štatutár ŠK Radoľa Ing.Stanislav Čelko
 [925,9 kB]
Identifikátor Reklamamné zariadenie
Názov Zmluva o zabezpečení reklamy
Predmet umiestnenie loga firmy za účelom propagácie
Hodnota 600,- €
Platnosť od 08.04.2016
Zverejnené 08.04.2016
Zmluvné strany ŠK Radoľa Čerpacia stanica PHM, Radoľa (IČO: 10976582)
V zastúpení Ing.Jozef Macúš, štatutár ŠK Radoľa Ing.Anton Súkeník
 [924,1 kB]
Identifikátor ENVI-PAK, a.s. - odpady ( Zmluva vypovedaná k 31.12.2017 )
Názov Zmluva ZSV1104201501 uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 ZB. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa §59 ods.2 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predmet rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov......
Hodnota cenník
Platnosť od 06.04.2016
Zverejnené 06.04.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa ENVI-PAK, a.s., Bratislava (IČO: 35858010)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Hana Nováková MBA, generálna riaditeľka
 [2,9 MB]
Identifikátor Autorský zákon - prenos záznamov
Názov Zmluva v zmysle Autorského zákona č.1611613
Predmet odmena za vykonávanie verejného prenosu prostredníctvom technického zariadenia
Hodnota 38,50 €/rok
Platnosť od 05.04.2016
Zverejnené 05.04.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Natália Škvareninová, riaditeľka
 [870,4 kB]
Identifikátor 17/2015/§54-ŠnZ
Názov Dodatok č.1 k dohode č.17/2015/§54-ŠnZ
Predmet zmena Článku I bod 1. a 3., Čl. II bod 16, ČL. III. bod 7, ČL.V bod 2. §4 výška a účel dotácie
Hodnota
Platnosť od 02.03.2016
Zverejnené 02.03.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Vladimír Gavlák
 [2,4 MB]
Identifikátor Plyn
Názov Dohoda o platbách za odobratý plyn
Predmet Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ
Hodnota cenník
Platnosť od 01.02.2016
Zverejnené 25.01.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [1,2 MB]
Identifikátor Plyn
Názov Dohoda o platbách za odobratý plyn
Predmet Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ
Hodnota cenník
Platnosť od 01.02.2016
Zverejnené 25.01.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [1,0 MB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2016
Zverejnené 22.01.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [1,4 MB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2016
Zverejnené 22.01.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [1,4 MB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2016
Zverejnené 20.01.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [1,4 MB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2016
Zverejnené 20.01.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [1,4 MB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2016
Zverejnené 20.01.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [1,4 MB]