Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Telocvičňa
Názov Dodatok č.1k Zmluve o dielo č.001/2013
Predmet Vypracovanie a dodanie projekt.dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia+vydanie stavebného povolenia podľa vypracovanej a odsúhlasenej architektonickej štúdie
Hodnota 378 000, €
Platnosť od 15.07.2013
Zverejnené 15.07.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, HUPRO, spol.s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Miroslav Kovalčík, Miloš Valica - konatelia
 [14,0 MB]
Identifikátor Zmluva o reklame - turnaj
Názov Zmluva o reklame
Predmet Umiestnenie reklamného transparentu
Hodnota 50,00 €
Platnosť od 13.07.2013
Zverejnené 12.07.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Mäso-údeniny - Miloš Kubala (IČO: 17817994)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Miloš Kubala
 []
Identifikátor Kaštieľ - projekt PL-SK/ZA/IPP/III/037
Názov Dodatok k Zmluve o dielo č.IV/1/2013
Predmet Zmena v čl.5 v pôvodnej zmluve
Hodnota
Platnosť od 09.07.2013
Zverejnené 09.07.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, L.P.Bau, s.r.o., KNM (IČO: 46857001)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Lukáš Harcek, konateľ
 [185,9 kB]
Identifikátor Ihrisko
Názov Zmluva o prenájme viacúčelového ihriska č.2013-1-1
Predmet Prenájom ihriska
Hodnota Nájomné podľa VZN 2/2013
Platnosť od 02.07.2013
Zverejnené 02.07.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ivan Ševčík, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik- starosta , IvanŠevčík
 [1,0 MB]
Identifikátor Obecný rozhlas
Názov Servisná zmluva
Predmet Pravidelné periodické prehliadky, záručné, mimozáručné a pozáručné zásahy
Hodnota cenník
Platnosť od 28.06.2013
Zverejnené 28.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, JD ROZHLASY SK, s.r.o. (IČO: 44528035)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Miloš Drápal, konateľ spoločnosti
 [2,5 MB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Zvláštne dojednania - Dodatok č.1 k Zmluve č.7216046
Predmet Dodávka elektriny - predĺženie zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 21.06.2013
Zverejnené 24.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [711,9 kB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Zvláštne dojednania - Dodatok č.1 k Zmluve č.7216047
Predmet Dodávka elektriny - predĺženie zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 21.06.2013
Zverejnené 24.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [716,4 kB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Zvláštne dojednania - Dodatok č.1 k Zmluve č.7216048
Predmet Dodávka elektriny - predĺženie zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 21.06.2013
Zverejnené 24.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [711,0 kB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Zvláštne dojednania - Dodatok č.1 k Zmluve č.7216049
Predmet Dodávka elektriny - predĺženie zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 21.06.2013
Zverejnené 24.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [712,4 kB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Zvláštne dojednania - Dodatok č.1 k Zmluve č.7216051
Predmet Dodávka elektriny - predĺženie zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 21.06.2013
Zverejnené 24.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [727,4 kB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Zvláštne dojednania - Dodatok č.1 k Zmluve č.7312612
Predmet Dodávka elektriny - predĺženie zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 21.06.2013
Zverejnené 24.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [719,1 kB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Dodatok č.1k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7216046 - 1
Predmet Zmena ceny za predmet zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 01.07.2013
Zverejnené 21.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [1,8 MB]