Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Dotácia pre DHZ obce
Názov Zmluva č.1424 176
Predmet Poskytnutie dotácie
Hodnota 1 400 €
Platnosť od 12.04.2024
Zverejnené 15.04.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Dobrovoľná požiarna ochrana SR (IČO: 00177474)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Bc.Jozef Smolinský
 [2,6 MB]
Identifikátor Budova č. 341
Názov Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 20230918
Predmet Doplnenie článku II.
Hodnota 23707,10 Eur
Platnosť od 26.03.2024
Zverejnené 26.03.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa, RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Ing. Michal Rakovan, konateľ
 [147,0 kB]
Identifikátor Packeta
Názov Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
Predmet Nájom plochy pod ZBox
Hodnota 30€
Platnosť od 19.03.2024
Zverejnené 19.03.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Packeta Slovakia s.r.o., Bratislava (IČO: 48136999)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Matuš Baus
 [984,7 kB]
Identifikátor Budova č.341
Názov Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.20230918
Predmet zmena článku III.bod 3.6 a článku IV.bod 4.2 zmluvy o dielo
Hodnota 52 376,18 €
Platnosť od 29.02.2024
Zverejnené 04.03.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Michal Rakovan
 [143,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20240221
Predmet prenájom haly
Hodnota 30 €/h
Platnosť od 21.02.2024
Zverejnené 21.02.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Jakub Samuel Hoos
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Jakub Samuel Hoos
 [672,4 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20240212
Predmet prenájom haly
Hodnota 30 €/h
Platnosť od 12.02.2024
Zverejnené 12.02.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Erika Kocúrová
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Erika Kocúrová
 [672,6 kB]
Identifikátor Zber použitého šatstva
Názov Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Predmet zber šatstva a textilu
Hodnota
Platnosť od 30.01.2024
Zverejnené 06.02.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Ľubomír Ludvik LUTEX (IČO: 37655264)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ľubomír Ludvik
 [1,2 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20240119 ( DREAMS)
Predmet prenájom haly
Hodnota 30 €/h
Platnosť od 19.01.2024
Zverejnené 22.01.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Mažoretky Dreams
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Edita Ďuranová
 [693,2 kB]
Identifikátor Autobusová doprava
Názov Dohoda o spolupráci
Predmet Príspevok za poskytovanie dopravných výkonov - mestská autobusová doprava
Hodnota 3 559,57 €/rok
Platnosť od 28.12.2023
Zverejnené 28.12.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Mesto KNM (IČO: 00314099)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Marián Mihalda, primátor
 [1,8 MB]
Identifikátor Vianočná výzdoba
Názov Dodatok k Zmluve č.012018 a 012019
Predmet Prenájom vianočnej výzdoby
Hodnota 666,- €
Platnosť od 01.12.2023
Zverejnené 06.12.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Štefan Bosák, konateľ
 [794,9 kB]
Identifikátor Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341
Názov Mandátna zmluva č.01/10/2023
Predmet stavebný a technický dozor pri realizácií stavby
Hodnota 3 420,- €
Platnosť od 25.10.2023
Zverejnené 14.11.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa STAVAR Za, a.s.o. (IČO: 44778767)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Rastislav Staňo
 [2,5 MB]
Identifikátor ÚPSVaR Žilina - §10
Názov Dohoda č.23/25/010/44
Predmet pomoc v hmotnej núdzi
Hodnota 0,00 €
Platnosť od 01.01.2024
Zverejnené 24.10.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Mgr.Katarína Kujanová, riaditeľka úradu
 [3,2 MB]