Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Dodatok č.1k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7216047 - 1
Predmet Zmena ceny za predmet zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 01.07.2013
Zverejnené 21.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [1,8 MB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Dodatok č.1k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7216048 - 1
Predmet Zmena ceny za predmet zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 01.07.2013
Zverejnené 21.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [1,8 MB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Dodatok č.1k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7216049 - 1
Predmet Zmena ceny za predmet zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 01.07.2013
Zverejnené 21.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [1,8 MB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Dodatok č.1k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7216051 - 1
Predmet Zmena ceny za predmet zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 01.07.2013
Zverejnené 21.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [1,8 MB]
Identifikátor SSE - združená dodávka elektriny
Názov Dodatok č.1k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.7312612 - 1
Predmet Zmena ceny za predmet zmluvy
Hodnota cenník
Platnosť od 01.07.2013
Zverejnené 21.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [1,8 MB]
Identifikátor SSE - dodávka plynu
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu č.3501997
Predmet Distribúcia plynu do odberného miesta
Hodnota cenník
Platnosť od 30.05.2013
Zverejnené 05.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [3,7 MB]
Identifikátor SSE - dodávka plynu
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu č.3501998
Predmet Distribúcia plynu do odberného miesta
Hodnota cenník
Platnosť od 30.05.2013
Zverejnené 05.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, SSE, a.s., Žilina
 [3,9 MB]
Identifikátor Telocvičňa
Názov Zmluva o dielo č.001/2013
Predmet Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác - novostavba telocvične v ZŠ Radoľa
Hodnota 393 185,18 €
Platnosť od 31.05.2013
Zverejnené 03.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, HUPRO, spol.s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Miroslav Kovalčík, Miloš Valica
 [153,9 kB]
Identifikátor Verejný prenos v obecnom rozhlase
Názov Zmluva č.1215752
Predmet Oprávnenie používať formou verejného prenosu záznamy umelcov
Hodnota 33,50 €/rok
Platnosť od 27.05.2013
Zverejnené 03.06.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Mgr.Vladimír Kubovčák, riaditeľ
 [2,7 MB]
Identifikátor Telocvičňa - stavebný dozor
Názov Mandátna zmluva č.2/2013/IVOMOS/Radoľa
Predmet Výkon činnosti stavebného dozoru
Hodnota 5 000 €
Platnosť od 31.05.2013
Zverejnené 31.05.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ing.Ivan Moravčík IVOMOS, Žilina (IČO: 46708031)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Ivan Moravčík, stavebný dozor
 [83,5 kB]
Identifikátor Odchyt psa
Názov Zmluva o dielo
Predmet Odchyt psov
Hodnota 50,00 €
Platnosť od 29.04.2013
Zverejnené 30.04.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, U psej matere Kysuce - ranč Korňa (IČO: 45999783)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Miriam Murčová, občianske združenie
 [2,8 MB]
Identifikátor 31/§50j/2013
Názov Dohoda č.31/§50j/2013
Predmet Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti - ochrana pred povodňami
Hodnota 1536,96 €
Platnosť od 01.05.2013
Zverejnené 24.04.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Jozef Machyna, riaditeľ
 [7,2 MB]