Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor PZP na rok 2017
Názov Poistka číslo 6544682318
Predmet PZP na rok 2017 - Seat Inca
Hodnota 132,64 €
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 24.10.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. (IČO: 00585441)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 [1,0 MB]
Identifikátor Právne služby
Názov Mandátna zmluva
Predmet Poskytovanie právnej služby
Hodnota 60,- €/mesiac
Platnosť od 15.08.2016
Zverejnené 25.08.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Advokátska kancelária JUDr.Strapáč,PhD., (IČO: 50473107)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta JUDr.Strapáč,PhD
 [402,8 kB]
Identifikátor Právne služby
Názov Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy
Predmet Poskytovanie právnej služby
Hodnota 60,- €/mesiac
Platnosť od 15.08.2016
Zverejnené 28.07.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Advokátska kancelária JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč,PhD., s.r.o. (IČO: 33866849)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč,PhD
 [278,5 kB]
Identifikátor Peugeot 2008 - poistenie
Názov Havarijné poistenie motorových vozidiel
Predmet Havarijné poistenie - Peugeot 2008
Hodnota 236,99 €
Platnosť od 15.07.2016
Zverejnené 15.07.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Komunálna poisťovňa, a.s.
 [536,8 kB]
Identifikátor Osobné motorové vozidlo - Peugeot 2008
Názov Leasingová zmluva č. LFZ/16/91195
Predmet nové osobné vozidlo
Hodnota 13 900,- €
Platnosť od 15.07.2016
Zverejnené 15.07.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava (IČO: 35846968)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Katarína CHolujová
 [438,7 kB]
Identifikátor Elektrina
Názov Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa, verejné osvetlenie, Dom smútku
Hodnota cenník
Platnosť od 11.07.2016
Zverejnené 11.07.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [1,4 MB]
Identifikátor Plyn
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu č. 3501997
Predmet predĺženie o 36 mesiacov
Hodnota 170,00 €/mesiac
Platnosť od 01.07.2016
Zverejnené 30.06.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [313,5 kB]
Identifikátor Plyn
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu č. 3501998
Predmet predĺženie o 36 mesiacov
Hodnota 670 €/mesiac
Platnosť od 01.07.2016
Zverejnené 30.06.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 [316,7 kB]
Identifikátor Kaderníctvo Denisa
Názov Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
Predmet Prenájom pozemku
Hodnota 180,- €/rok
Platnosť od 14.06.2016
Zverejnené 15.06.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Kaderníctvo Denisa (IČO: 34361618)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Denisa pijáková
 [733,5 kB]
Identifikátor Hammel
Názov Zmluva O vytvorení, použití a širení umeleckého výkonu
Predmet Umelecký výkon
Hodnota 1500,- €
Platnosť od 13.06.2016
Zverejnené 13.06.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Pavol Hammel, Juraj Burian - umelci
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Pavol Hammel, Juraj Burian - umelci
 [384,6 kB]
Identifikátor Reklamamné zariadenie
Názov Zmluva o zabezpečení reklamy
Predmet umiestnenie loga firmy za účelom propagácie
Hodnota 400,- €
Platnosť od 12.04.2016
Zverejnené 12.04.2016
Zmluvné strany ŠK Radoľa Miroslav Tomašec, KNM (IČO: 43686176)
V zastúpení Ing.Jozef Macúš, štatutár ŠK Radoľa Miroslav Tomašec
 [929,4 kB]
Identifikátor EKORAY
Názov Zmluva o odbere odpadov
Predmet Odberateľ sa zaväzuje preberať odpad od pôvodcu na vopred dohodnutom mieste a prepravovať na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné náklady, ......
Hodnota cenník
Platnosť od 11.04.2016
Zverejnené 11.04.2016
Zmluvné strany Obec Radoľa Peter Bolek - EKORAY (IČO: 10846671)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Peter Bolek
 [3,1 MB]