Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
29.04.2019 - Obec Radoľa- Oznámenie o začatí konania na odsránenie stavby
Rodinný dom č.s. 163 + hospodárska budova- Jozef Jakubík, Nesluša
 [412,8 kB]

11.04.2019 - Verejná vyhláška -Oznámenie o začatí stavebného konania - Obec Radoľa
"IBV Zadky 1 a Zadky 2, verejné osvetlenie prístupových komunikácií", k.ú. Rudina
 [537,3 kB]

04.04.2019 - DOČASNÁ ÚRADNÁ TABUĽA OKRESNÉHO ÚRADU ŽILINA
Pozvánka a oznámenie o predložení správy a žiadosť o predloženie pripomienok
 [2,2 MB]

28.03.2019 - Verejná vyhláška - Oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Novostavba rodinného domu, elektrická, kanalizačná a vodovodná prípojka na pozemku KN C 919/2 - M. Kultanová
 [402,6 kB]

07.03.2019 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Obec Radoľa
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Miestna komunikácia Kukučínova ulica - Hôrky" ( SO 01 Komunikácia: SO 02 Verejné osvetlenie) - Mesto Kys. Nové Mesto
 [1,0 MB]

01.03.2019 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Rozhodnutie povoľuje odstránenie stavby - umývačka áut č.s. 2905, v k.ú. Kys. Nové Mesto
 [871,9 kB]

18.02.2019 - Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu
Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov Vás vyzývame vykonať do 30dní od doručenia výzvy - SSE-D, Žilina
 [1,4 MB]

12.02.2019 - Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky

 [187,3 kB]

07.02.2019 - Verejná vyhláška - Poľovnícka Spoločnosť Vreteň
Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovnéo revíru Poľana - Veľký Vreteň za rok 2019
 [217,7 kB]

24.01.2019 - Verejná vyhláška -Oznámenie o možnosti oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia - Obec Radoľa
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby"Umývačka áut č.s. 2905 v areáli Údržby mesta Kys.Nové mesto na KN-C 1910/126 - Mesto Kys. Nové Mesto
 [537,0 kB]

11.01.2019 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie- Obec Radoľa
Novostavby rod. domu, vodovodná, kanalizačná prípojka, spevnené plochy a oporný múr - Ing. Veronika Horecká
 [1,5 MB]

11.01.2019 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, ktorou je vŕtaná studňa s prípojkou k rod.domu na KN C 2484/5 - Ing. Veronika Horecká
 [940,2 kB]