Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
19.01.2016 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Novostavba RD
 [1,7 MB]

18.01.2016 - Oznámenie o uložení zásielky 18.1.2016
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [554,9 kB]

03.12.2015 - Určenie obce príslušnej na konanie o súhlase na výrub dreviny
Výrub dreviny - konanie
 [1000,8 kB]

26.10.2015 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Stavebné povolenie- Novostavba RD s prípojkami - M.Lisko a manž.
 [5,3 MB]

30.09.2015 - Oznámenie o začatí územného konania
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - optická sieť
 [2,4 MB]

29.09.2015 - Oznámenie o uložení zásielky 18.09.2015
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [558,4 kB]

03.09.2015 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Zrušenie trvalého pobytu
 [592,9 kB]

20.07.2015 - Verejná vyhláška o dražbe
Dražba nehnuteľností
 [1,5 MB]

20.07.2015 - Verejná vyhláška o dražbe
Dražba nehnuteľností
 [1,5 MB]

17.07.2015 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
 [1,2 MB]

11.06.2015 - Oznámenie o uložení zásielky 10.06.2015
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [225,9 kB]

09.06.2015 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014-2020
Oznámenie o strategickom dokumente
 [660,9 kB]