Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
28.12.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 23.12.2021
Oznámenie o uložení zásielky-Thi Huong Nguyen
 [134,5 kB]

15.12.2021 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Rozšírenie vodovodu v obci Povina - III.etapa
 [3,5 MB]

15.12.2021 - Uznesenie vlády SR č. 772/2021
návrh na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 17. decembra 2021
 [307,8 kB]

15.12.2021 - Oznámenie o začatí konania
Výrub dreviny - M.Valjašek
 [125,3 kB]

25.11.2021 - Uznesenie vlády SR č.695 z 24.11.2021
k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 [337,7 kB]

22.11.2021 - Verejná vyhláška
Oznámenie o proteste prokúratora a výzva na vyjadrenie
 [2,6 MB]

15.11.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 15.11.2021
Oznámenie o uložení zásielky Lenka Žihalová
 [146,5 kB]

03.11.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 03.11.2021
Oznámenie o uložení zásielky-Rastislav Gašpárek
 [139,8 kB]

19.10.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 18.10.2021
Oznámenie o uložení zásielky L.Kríšková
 [118,4 kB]

18.10.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 18.10.2021
Oznámenie o uložení zásielky-Thi Hoong Giang Nguyen
 [130,2 kB]

11.10.2021 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu KNM
 [1,4 MB]

05.10.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 05.10.2021
Oznámenie o uložení zásielky Rastislav Gašpárek
 [125,4 kB]