Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
30.08.2018 - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Novostavba rod. domu, studňa, el. vod. a kanalizačná prípojka, spevnené plochy a oporný múr-Ing.Veronika Kasáková
 [4,0 MB]

30.08.2018 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica - časť Hrby
 [2,4 MB]

28.08.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - novostavba rod.domu, el., kanalizačná prípojka - Michaela Kultanová
 [816,3 kB]

27.08.2018 - Oznámenie o strategickom dokumente
Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto...
 [1,4 MB]

08.08.2018 - Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica - časť Hrby
 [1,3 MB]

07.08.2018 - Odvolanie proti Rozhodnutiu č. OU-ZA-PLO-2018/0022351/KUB zo dňa 12.07.2018
Odvolanie proti Rozhodnutiu č. OU-ZA-PLO-2018/0022351/KUB zo dňa 12.07.2018, ktorým bola Poľovnícka spoločnosť Vreteň, poverená vykonávaním ochrany poľovníctva a staroslivosti o zver v poľovnom revíri Poľana-Veľký Vreteň
 [1,4 MB]

30.07.2018 - Verejná vyhláška - Oznámenie o pokračovaní ústneho pojednávana a o oboznámení sa s podkladmi rozhodnutia
Oznámenie o pokračovaní ústneho pojednávana a o oboznámení sa s podkladmi rozhodnutia-Novostavba rod. domu, studňa, elektrická, vodovodná a kanalizačná prípojka a spevené plochy -Ing. Veronika Kasáková
 [542,9 kB]

30.07.2018 - Oznámenie o začatí konania
Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - súhlas na výrub drevín - Ján Vašina
 [212,4 kB]

16.07.2018 - Rozhodnutie OU-ZA-PLO-2018/0022351/KUB
Rozhodnutie vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Poľana - Veľký Vreteň
 [179,3 kB]

25.06.2018 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie- Jednota supermaket Radoľa-prístavba a stavebné úpravy prevádzkovo-administratívnej budovy č.s.100- COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
 [3,6 MB]

20.06.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojdenávania - novostavba rodinného domu, studňa, elektrická, vodovodná a kanalizačná prípojka a spevnené plochy - Ing. Veronika Kasáková
 [787,7 kB]

06.06.2018 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
Novostavba rodinného domu, elektrická, vodovodná, kanalizačná prípojka a oplotenie-Vladimír Čelko
 [1,8 MB]