Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4592/2020-prevádzky -4fáza

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/45032020-zmena opatrenia - hranice - 48 hodín

Viac v prílohe

2 JÚN 2020

Informácia o prevádzkovaní liniek v prímestskej autobusovej doprave - od 1.6.2020

dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01. 06. 2020 bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v „špeciálnom“ režime, ktorý zabezpečí dochádzanie žiakov a zamestnancov do materských a základných škôl (I. stupeň + piaty ročník) a zohľadní aktuálne požiadavky na prepravu cestujúcich.

Cestovné poriadky budú v čo najkratšom termíne prístupné na stránke http://www.cp.sk, resp. si Vám dovoľujeme dať do pozornosti oznam na webovom sídle dopravných spoločností:

SAD Žilina, a.s.

26 MÁJ 2020
1
Príloha

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4361/2020 -eKaranténa -štátne zariadenie

Viac v prílohe

20 MÁJ 2020
1
Príloha

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4085/2020 - hromadné podujatia

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb....

Viac v prílohe

20 MÁJ 2020
1
Príloha

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4083/2020 - prevádzky

S účinnosťou od 20. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská, telovýchovno -športové zariadenia, zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 r. veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z., prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), hydromasáže .....

Viac v prílohe

20 MÁJ 2020
1
Príloha

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4084/2020 - rúška

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 20. mája 2020

Viac v prílohe

20 MÁJ 2020
1
Príloha

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/3992/2020 - štátna karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ktoré vstúpili do platnosti od 18. mája 2020 od 7:00 h. na územie Slovenskej Republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID - 19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia 14dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti....

Viac v prílohe

18 MÁJ 2020
1
Príloha

Oznam - OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ČADCI

ODVOLÁVA čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 19.05.2020 od 06:00 hod.

Viac v prílohe

7 MÁJ 2020

Oznam - Sväté omše v Radoli

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú od 06. mája 2020 povolené verejné bohoslužby pri dodržaní nasledovných podmienok:

- vstup a pobyt v kostole len s použitím rúška,
- pri vchode do kostola si dezinfikovať ruky,
- dodržať odstup medzi osobami minimálne 2 metre,
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky) a nepodávať si ruky,
- z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo respiračné príznaky,
- sväté prijímanie sa podáva iba na ruku,
- pri východe z kostola je potrebné zabrániť zhlukovaniu.

Sväté omše v Radoli budú od nedele 10. mája v zvyčajných dňoch a časoch (nedeľa o 09.00 a v utorok o 18.00 hod.).
Kostol sa bude otvárať len pol hodinu pred svätou omšou a prosíme o rešpektovanie pokynov usporiadateľov.


Prosíme vás o rešpektovanie pravidiel pre verejné bohoslužby. Do kostolov sa zmestí len obmedzený počet osôb a to iba na označené miesta na sedenie alebo státie; prosíme o pochopenie, že nie každý sa vždy dostane do kostola a o ohľaduplnosť dať priestor na účasti na svätých omšiach aj iným, nie iba sebe.

Konferencia biskupov Slovenska prosí osoby nad 65 rokov o zváženie účasti na svätých omšiach. Naďalej platí dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedele a prikázané sviatky.

Ak by sa našli ochotní ľudia pri usmerňovaní pri dverách pred svätými omšami a pre dezinfikovanie kostola, prosíme, aby ste sa prihlásili v sakristii.


Ďakujeme za pochopenie a pomoc.


Andrej Týleš, farár

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/3796/2020 - bohoslužby...

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/3795/2020 -prevádzky 2 fáza

Viac v prílohe