Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Prevencia nehodovosti chodcov seniorov - Krajské riaditeľstvo policajného zboru

Výzva občanom

„Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.“

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok MHD č. 2 Kys. Nové Mesto -Kamence - Dubie - Suľkov

Viac v prílohe

2 JAN 2020

Počet obyvateľov k 31.12.2019

V obci Radoľa bolo k 31.12.2019 prihlásených k trvalému pobytu 1514 obyvateľov.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Radoľa Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa
16. decembra 2019 (pondelok) o 17.00 h. v budove Obecného úradu v Radoli.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Informácia pre voliča

Viac v prílohe

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29. februára 2020.

Viac v prílohe

Voľba poštou pre voľby do NR SR v roku 2020

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Bližšie informácie v prílohe

30 OKT 2019

Oznámenie elektronickej adresy pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020

Obec Radoľa oznamuje elektronickú adresu pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020:

podatelna@radola.sk

Oznam - SEVAK, a. s., Žilina

Oznámenie o cenách platných na obdobie od 02.09.2019 do 31. 12. 2021

Viac v prílohe

16 JÚL 2019
1
Príloha

Oznam - rozdeľovanie kompostérov

V najbližších týždňoch začíname rozdeľovať kompostéry do domácností. Prideľovanie sa bude riadiť pravidlami, ktoré sú uvedené v prílohe.

12 JÚN 2019
1
Príloha

Oznam - nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 12. júna 2019 od 6.00 hod. do odvolania.
Viac v prílohe

5 APR 2019

Oznam - informácia o dotácii poskytovanej Žilinským samosprávnym krajom - participatívny rozpočet

Žilinský samosprávny kraj prichádza s možnosťou pre obyvateľov kraja požiadať o dotáciu a získať 3100 € na nápady, ktoré by zlepšili podobu prostredia, v ktorom žijeme.

Zaujímaš sa o prostredie v ktorom žiješ?
Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane?
Už teraz máš šancu!
Získaj peniaze na svoj projekt z participatívneho rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
Dokopy rozdelíme až 140 000 €!

Nápad v podobe žiadosti zašli do 13. mája 2019 na Úrad Žilinského samosprávneho kraja. O tvojom nápade rozhodne verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania.
Viac info: https://bit.ly/2I2paf7