Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

23 JÚN 2020
1
Príloha

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/5090/2020- rúška - stredné školy

Opatrenie s účinnosťou od 20. júna 2020

Viac v prílohe

23 JÚN 2020
1
Príloha

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/5091/2020- prevádzky

Opatrenie s účinnosťou od 20. júna 2020

Viac v prílohe

12 JÚN 2020
1
Príloha

Núdzový stav vyhlásený na území SR končí 14. júna 2020, 0:00 hod.

Príloha: Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR
        Uznesenie vlády SR č. 366 zo dňa 10.júna 2020

10 JÚN 2020
1
Príloha

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4738/2020- prevádzky

Viac v prílohe

10 JÚN 2020
1
Príloha

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4739/2020-domáca izolácia, koniec štátnej karantény

Viac v prílohe

10 JÚN 2020
1
Príloha

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4825/2020-rúška

Viac v prílohe

Obec Radoľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Radoli

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte do 22. 06. 2020 do 12:00 h na adresu: Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa.

Viac v prílohe

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zotavovacích podujatí

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4593/2020-zrušenie zákazu návštev...

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4591/2020-rúška

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4647/2020-2 zmena - hranice ČR

Viac v prílohe

Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách

Viac v prílohe