Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Rozhodnutie č. 2020/10610:1-A 1030

Minister školstva vedy, výskumu a športu SR mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
Nevzťahuje sa na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá....

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020

Opatrenie ÚVZSR zo dňa 29.03.2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení...

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia č.OLP/2778/2020

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva zo dňa 28.03.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZSR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/2733/2020 - zákaz prevádzok v nedeľu sanitárny deň

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/2731/2020 - zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/2775/2020 - poskytovanie sociálnych služieb

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/2732/2020 - povinnosť nosiť rúška

Viac v prílohe

25 MAR 2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky:

-  Seniori starší ako 65 rokov majú od dnes (25.marca 2020) vyhradené špeciálne otváracie hodiny v obchodoch každý deň okrem nedele od 9.00 do 12.00 hod
-  všetci občania majú povinnosť nosiť ochranné rúško alebo inú vhodnú ochranu tváre všade mimo svojho bydliska
-  seniori, ktorí majú problémy so zásobovaním potravinami môžu kontaktovať Obecný úrad v Radoli na telefónnom čísle 041 421/ 32 33.

23 MAR 2020

Žilinský samosprávny kraj si Vás dovoľuje informovať, že:

Od 23. 03. 2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok, prevádzkovaná v prázdninovom režime.

Upozornenie: Do prázdninového režimu bude ale zapracovaná redukcia autobusových spojov, ktoré nezabezpečujú dopravnú obslužnosť a strácajú opodstatnenie (nízka až nulová obsaditeľnosť spojov).

Oznam na webovom sídle ŽSK: http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/primestska-autobusova-doprava-zilinskom-kraji.html

Upravené cestovné poriadky budú postupne zverejňované na webovom portáli www.cp.sk.

20 MAR 2020

Oznam - zmena cestovného poriadku v prímestskej autobusovej dopravy

Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok oznamuje občanom zmenu cestovného poriadku, s platnosťou od 19.03.2020 do odvolania (zatiaľ je predpoklad do 27.03.2020) budú spoje prímestskej autobusovej dopravy premávať ako v sobotu v celom Žilinskom kraji.

(to znamená, že budú prevádzkované iba spoje, ktoré premávajú denne alebo v sobotu.)

-Aktuálne cestovné poriadky budú zverejnené na www.cp.sk.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky súvislosti s ochorením Covid19

usmernenie zo dňa 18.03.2020 - aktualizácia č. 5

Uznesenie vlády SR č. 115 z 18. marca 2020

Vláda schvaľuje návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády SR č. 114 z 15.marca 2020;

Viac v prílohe