Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
18.03.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 18.03.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Beáta Čillíková
 [565,9 kB]

18.03.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 17.03.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Bojko
 [561,3 kB]

11.03.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 11.03.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [570,6 kB]

06.03.2014 - Dodatok č.7 k VZN Obce Radoľa č.2/2008 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školskych zariadení na území Obce Radoľa
Zmena v §3 Čl.3 Školská jedáleň..........
 [846,5 kB]

06.03.2014 - Dodatok č.1 k VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školskych zariadení na území Obce Radoľa
Zmena výšky dotácie
 [908,6 kB]

03.03.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 03.03.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bizik
 [561,8 kB]

26.02.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 25.02.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Bojko
 [590,3 kB]

18.02.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 18.2.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta SR
 [612,9 kB]

14.02.2014 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Kolaudačné rozhodnutie - stavba: NNK pre RD Holtan
 [2,6 MB]

31.01.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 31.01.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [571,0 kB]

27.01.2014 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí SK - ,,Novostavba RD a žumpa" - Pavol Kubala a manž.Jaroslava
 [983,7 kB]

27.01.2014 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí KR - ,,Radoľa-Štepnica, NNK pre RD Holtan"
 [808,7 kB]