Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
12.10.2016 - Verejná vyhláška - OÚ KNM
Rozhodnutie - povolenie na osobitné užívanie vôd - Mgr.Radoslav Škulec
 [4,8 MB]

22.09.2016 - Oznámenie o uložení zásielky 22.9.2016
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [130,2 kB]

13.09.2016 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín - Pavol Hutyra
 [241,1 kB]

24.08.2016 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Novostavba troch RDs prípojkami sietí+oporný múr a oplotenie
 [4,8 MB]

24.08.2016 - Oznámenie
Oznámenie o začatí konania - výrub dreviny - Kysucké múzeum v Čadci
 [249,3 kB]

24.08.2016 - Oznámenie o uložení zásielky 17.8.2016
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [17,5 kB]

02.08.2016 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTH Radoľa - pasívna optická sieť, 3.etapa
 [3,5 MB]

20.07.2016 - Verejná vyhláška
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Poľana - Veľký Vreteň
 [604,3 kB]

13.07.2016 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí ÚK - FTTH Radoľa - pasívna optická sieť 3.etapa
 [1,0 MB]

14.06.2016 - Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.1 - strategický dokument
Oznámenie o zmene strategického dokumentu
 [13,3 MB]

04.05.2016 - Oznámenie
vo veci zmeny/určenia nových ochranných pásiem Letiska Žilina
 [2,6 MB]

02.05.2016 - Oznámenie o uložení zásielky 02.5.2016
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [569,6 kB]