Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
20.07.2015 - Verejná vyhláška o dražbe
Dražba nehnuteľností
 [1,5 MB]

20.07.2015 - Verejná vyhláška o dražbe
Dražba nehnuteľností
 [1,5 MB]

17.07.2015 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
 [1,2 MB]

11.06.2015 - Oznámenie o uložení zásielky 10.06.2015
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [225,9 kB]

09.06.2015 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014-2020
Oznámenie o strategickom dokumente
 [660,9 kB]

15.04.2015 - Oznámenie o uložení zásielky 15.04.2015
Oznámenie o uložení zásielky - Rastislav Gašpárek
 [229,7 kB]

15.04.2015 - Oznámenie o začatí správneho konania
Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 [61,0 kB]

19.02.2015 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Kolaudačné rozhodnutie - SSE,a.s.
 [1,9 MB]

13.02.2015 - Oznámenie o uložení zásielky 13.02.2015
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [588,2 kB]

13.01.2015 - Oznámenie o uložení zásielky 8.1.2015
Oznámenie o čase a mieste konania referenda
 [587,6 kB]

05.11.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 5.11.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bizik
 [555,4 kB]

23.10.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 20.10.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Zdenko Macúš
 [55,2 kB]