Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
20.05.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 20.05.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [579,6 kB]

19.05.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 15.05.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [583,7 kB]

19.05.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 16.05.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Bojko
 [574,3 kB]

15.05.2014 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania - záhradná chatka - Milan Čelko a manž.Božena
 [1,6 MB]

14.05.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 14.05.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [575,8 kB]

14.05.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 13.05.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Milan Podpleský
 [590,0 kB]

28.04.2014 - Verejná vyhláška - Okresný úrad KNM
Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby - Prípojka kanalizácie a ČOV - L.Škulavík a Miroslava
 [3,5 MB]

22.04.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 22.04.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Bojko
 [576,3 kB]

17.04.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 17.04.2014
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu
 [605,7 kB]

17.04.2014 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby - Novostavba RD, žumpa,studňa....
 [3,2 MB]

17.04.2014 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
 [951,3 kB]

14.04.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 14.04.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 []