Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
27.04.2016 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Stavebné povolenie - novostavba RD, hospodárska budova, el.prípojka, žumpa a oporný múr s oplotením - Peter Svrček
 [5,3 MB]

23.03.2016 - Rozhodnutie
Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTH Radoľa - pasívna optická sieť, 2.etapa
 [5,4 MB]

02.03.2016 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí ÚK - FTTH Radoľa - pasívna optická sieť 2.etapa
 [3,4 MB]

16.02.2016 - Rozhodnutie
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Novostavba RD , hosp.budova, studňa, žumpa+prípojky - P.Svrček
 [13,2 MB]

12.02.2016 - Oznámenie
Odstraňovanie drevín z vodného toku Vadičovského potoku v k.ú. Radoľa
 [2,1 MB]

01.02.2016 - Verejná vyhláška - Mesto KNM
Oprava územného rozhodnutia na stavbu FTTH Radoľa - pasívna optická sieť
 [1,1 MB]

19.01.2016 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Novostavba RD
 [1,7 MB]

18.01.2016 - Oznámenie o uložení zásielky 18.1.2016
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [554,9 kB]

03.12.2015 - Určenie obce príslušnej na konanie o súhlase na výrub dreviny
Výrub dreviny - konanie
 [1000,8 kB]

26.10.2015 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Stavebné povolenie- Novostavba RD s prípojkami - M.Lisko a manž.
 [5,3 MB]

30.09.2015 - Oznámenie o začatí územného konania
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - optická sieť
 [2,4 MB]

29.09.2015 - Oznámenie o uložení zásielky 18.09.2015
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [558,4 kB]