Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
30.11.2012 - Návrh VZN o miestnych daniach od 01- 01- 2013
Miestne dane
 [189,3 kB]

30.11.2012 - Návrh VZN - Prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v obci Radoľa
Prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v obci Radoľa
 [15,5 MB]

27.11.2012 - Návrh rozpočtu 2013
Výdavky
 [190,8 kB]

27.11.2012 - Návrh rozpočtu 2013
Príjmy
 [127,2 kB]

27.11.2012 - Návrh rozpočtu 2013
Textová časť
 [95,7 kB]

23.11.2012 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Stavebné povolenie na stavbu : APKO miestnych plynovodov v meste KNM
 [8,9 MB]

22.11.2012 - Oznámenie o uložení zásielky 22-11-2012
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [584,2 kB]

22.11.2012 - Oznámenie o uložení zásielky 22-11-2012
Oznámenie o uložení zásielky - Milan Podpleský
 [600,0 kB]

19.11.2012 - Oznámenie o uložení zásielky 16-11-2012
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [583,4 kB]

19.11.2012 - Oznámenie o uložení zásielky 15-11-2012
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [584,2 kB]

19.11.2012 - Oznámenie o uložení zásielky 14-11-2012
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [589,7 kB]

19.11.2012 - Výberové konanie
Výberové konanie na pozíciu školský metodik
 [978,9 kB]