Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
06.03.2014 - Dodatok č.1 k VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školskych zariadení na území Obce Radoľa
Zmena výšky dotácie
 [908,6 kB]

03.03.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 03.03.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bizik
 [561,8 kB]

26.02.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 25.02.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Bojko
 [590,3 kB]

18.02.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 18.2.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta SR
 [612,9 kB]

14.02.2014 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Kolaudačné rozhodnutie - stavba: NNK pre RD Holtan
 [2,6 MB]

31.01.2014 - Oznámenie o uložení zásielky 31.01.2014
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [571,0 kB]

27.01.2014 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí SK - ,,Novostavba RD a žumpa" - Pavol Kubala a manž.Jaroslava
 [983,7 kB]

27.01.2014 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí KR - ,,Radoľa-Štepnica, NNK pre RD Holtan"
 [808,7 kB]

10.11.2013 - Oznámenie o výrube
Oznámenie o výrube
 [69,9 kB]

09.09.2013 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Stavebné povolenie - ,,Radoľa-Štepnica, NNK pre RD Holtan"
 [6,0 MB]

16.08.2013 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí SK - ,,Radoľa-Štepnica, NNK pre RD Holtan"
 [1,8 MB]

13.08.2013 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Rozhodnutie - Novostavba RD - Pavol Kubala a manž.Jaroslava
 [6,6 MB]