Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Oznam - poďakovanie

Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa elektronicky sčítali a pomohli sčítať sa aj svojim blízkym. Online sčítanie obyvateľov bolo ukončené dňom 31. 03. 2021. V obci Radoľa sa samosčítalo 1433 obyvateľov, čo predstavuje 92,63 %.
Sčítanie bude pokračovať asistovanou formou. O začatí asistovaného sčítania na celom území SR alebo jednotlivých okresoch rozhodne predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva SR a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR. Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov.

7 APR 2021

Oznam - Zákaz voľného pohybu psov

Obecný úrad v Radoli na základe podnetov a sťažností viacerých obyvateľov vyzýva majiteľov psov, aby nenechávali voľne pobehovať svojich psov po verejných priestranstvách v obci.
Povinnosťou každého majiteľa psa je zabezpečiť psa takým spôsobom, aby nedochádzalo k jeho opakovaným útekom, ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia občanov.
V prípade voľného pohybu psov na verejných priestranstvách, bude zabezpečený ich odchyt a vyvodené sankčné postihy voči ich majiteľom alebo držiteľom, ktorí za svojich psov nesú plnú zodpovednosť !

Uznesenie vlády SR č.176 z 31.3.2021

Viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č.173 z 31.3.2021

Viac v prílohe

6 APR 2021

AG testovanie - rezervačný systém - sobota, 10. apríla 2021

Pre všetkých občanov, ktorí budú potrebovať v najbližšom období platný AG-test Obecný úrad v Radoli naďalej objednáva testovanie v súčinnosti so zmluvným partnerom Kuratíva, s.r.o.

Počas ostatného AG testovania v sobotu 3. apríla bolo otestovaných 333 osôb, z ktorých mala 1 osoba pozitívny výsledok testu.

Najbližšie testovanie AG testami sa uskutoční

termín: sobota, 10.apríla 2021, 8:00 - 18:00, prestávka 12:00-12:30, posledné odbery 11:45 a 17:45
miesto: Základná škola s materskou školou v Radoli, Pod Mokrým 326 (stará budova)

Obec Radoľa poskytuje v rámci organizačného zabezpečenia rezervačný systém.
Občania s rezerváciou vykonanou najneskôr v piatok 9.apríla o 12:00 budú mať prednosť. Kapacita (počet pracovníkov) odberného miesta je nastavovaná podľa počtu rezervovaných termínov v piatok na poludnie. 

Odporúčame rezervovať si termín čo najskôr, pretože testovanie nebude obmedzené na občanov dohodnutých obcí. Na odbernom mieste budú vybavení aj občania bez rezervovaného termínu.


Pre rezerváciu termínu kliknite vľavo.

27 MAR 2021

AG - testovanie - rezervačný systém - sobota 3. apríla

Pre všetkých občanov, ktorý budú potrebovať v najbližšom období platný AG-test Obecný úrad v Radoli naďalej objednáva testovanie v súčinnosti so zmluvným partnerom Kuratíva, s.r.o.

Počas ostatného AG testovania v sobotu 27. marca bolo otestovaných 300 osôb, z ktorých mali 3 osoby pozitívny výsledok testu.

Najbližšie testovanie AG testami sa uskutoční

termín: sobota, 3.apríla 2021, 8:00 - 18:00, prestávka 12:00-12:30, posledné odbery 11:45 a 17:45
miesto: Základná škola s materskou školou v Radoli, Pod Mokrým 326 (stará budova)

Obec Radoľa poskytuje v rámci organizačného zabezpečenia rezervačný systém.
Občania s rezerváciou vykonanou najneskôr v piatok 2.apríla o 12:00 budú mať prednosť. Kapacita (počet pracovníkov) odberného miesta je nastavovaná podľa počtu rezervovaných termínov v piatok na poludnie. 

Odporúčame rezervovať si termín čo najskôr, pretože testovanie nebude obmedzené na občanov dohodnutých obcí. Na odbernom mieste budú vybavení aj občania bez rezervovaného termínu.


Pre rezerváciu termínu kliknite vľavo.

Uznesenie vlády SR č. 166 z 24. marca 2021

Viac v prílohe

26 MAR 2021

Sčítajte sa elektronicky

Do skončenia doby sčítania zostáva už len niekoľko dní.
• Do formulárov zadávajte iba údaje platné k 1. januáru 2021. Sčítania sa musia zúčastniť všetci, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt, teda občania Slovenskej republiky a aj cudzinci(§3 zákona 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
• Elektronické sčítanie obyvateľov končí 31. 3. 2021.
Napriek zložitej situácii sa ku dňu 25. 3. 2021 elektronicky sčítalo 1 351 obyvateľov obce Radoľa, čo predstavuje 87,33 %.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa už elektronicky sčítali a pomohli so sčítaním aj svojim blízkym.

22 MAR 2021

AG - testovanie - rezervačný systém - sobota 27. marca

Pre všetkých občanov, ktorý budú potrebovať v najbližšom období platný AG-test Obecný úrad v Radoli naďalej objednáva testovanie v súčinnosti so zmluvným partnerom Kuratíva, s.r.o.

Počas ostatného AG testovania v sobotu 20. marca bolo otestovaných 294 osôb, z ktorých mali 2 osoby pozitívny výsledok testu.

Najbližšie testovanie AG testami sa uskutoční

termín: sobota, 27. marca 2021, 8:00 - 18:00, prestávka 12:00-12:30, posledné odbery 11:45 a 17:45
miesto: Základná škola s materskou školou v Radoli, Pod Mokrým 326 (stará budova)

Obec Radoľa poskytuje v rámci organizačného zabezpečenia rezervačný systém.
Občania s rezerváciou vykonanou najneskôr v piatok 26. marca o 12:00 budú mať prednosť. Kapacita (počet pracovníkov) odberného miesta je nastavovaná podľa počtu rezervovaných termínov v piatok na poludnie. 

Odporúčame rezervovať si termín čo najskôr, pretože testovanie nebude obmedzené na občanov dohodnutých obcí. Na odbernom mieste budú vybavení aj občania bez rezervovaného termínu.

Každý otestovaný občan dostane k certifikátu o absolvovaní testu jeden certifikovaný respirátor FFP2 od obce Radoľa (platí do vyčerpania zásob).

Pre rezerváciu termínu kliknite vľavo.

Uznesenie vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021

A. schvaľuje

A.1. návrh na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

B. predlžuje

B.1. opakovane podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na obdobie 40 dní s účinnosťou od 20. marca 2021 na postihnutom území Slovenskej republiky, ktorým je územie celej Slovenskej republiky, núdzový stav, vyhlásený uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 ktorý bol vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie;

C. obmedzuje

C.1. s účinnosťou od 20. marca 2021, ak nie je ďalej uvedené inak, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 20. marca 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 28. apríla 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na ...
(text viď príloha)

19 MAR 2021

KTO SA EŠTE NESČÍTAL?

 Ku dňu 19. 3. 2021 sa elektronicky sčítalo 1 222 obyvateľov obce Radoľa, čo predstavuje 79%.

 Sčítanie obyvateľov sa realizuje prostredníctvom stránky www.scitanie.sk.

 Online sčítanie končí 31. 3. 2021, t. j. za necelé dva týždne a počas týchto dní by sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického formuláru za seba aj za deti. V prípade ak o to požiadajú, mali by pomôcť sčítať sa aj svojím blízkym, ktorí majú problémy so sčítaním.

UPOZORNITE NA POVINNOSŤ SČÍTAŤ SA AJ SVOJICH BLÍZKYCH, KTORÍ ŽIJÚ V ZAHRANIČÍ A MAJÚ STÁLE TRVALÝ POBYT V NAŠEJ OBCI.

 Do formulárov zadávajte iba údaje platné k 1. januáru 2021. Sčítania sa musia zúčastniť všetci, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt, teda občania Slovenskej republiky a aj cudzinci (§3 zákona 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov).


POZOR NA PODVODNÍKOV: Žiadny sčítací komisár v súvislosti so sčítaním nikoho nekontaktuje!!!

14 MAR 2021

AG - testovanie - rezervačný systém - sobota 20. marca

Pre všetkých občanov, ktorý budú potrebovať v najbližšom období platný AG-test Obecný úrad v Radoli objednal testovanie v súčinnosti so zmluvným partnerom Kuratíva, s.r.o.

Počas ostatného AG testovania v sobotu 13. marca bolo otestovaných 327 osôb, z ktorých malo 8 pozitívny výsledok testu.

Najbližšie testovanie AG testami sa uskutoční

termín: sobota, 20. marca 2021, 8:00 - 18:00, prestávka 12:00-12:30, posledné odbery 11:45 a 17:45
miesto: Základná škola s materskou školou v Radoli, Pod Mokrým 326 (stará budova)

Obec Radoľa poskytuje v rámci organizačného zabezpečenia rezervačný systém.
Občania s rezerváciou vykonanou najneskôr v piatok 19. marca o 12:00 budú mať prednosť. 

Odporúčame rezervovať si termín čo najskôr, pretože testovanie nebude obmedzené na občanov dohodnutých obcí. Na odbernom mieste budú vybavení aj občania bez rezervovaného termínu.

Každý otestovaný občan dostane k certifikátu o absolvovaní testu jeden certifikovaný respirátor FFP2 od obce Radoľa.

Pre rezerváciu termínu kliknite vľavo.