Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Oznam - geodetické činnosti v obci

Geodetický a kartografický ústav Bratislava oznamuje, že sa v našej obci budú vykonávať geodetické činnosti.

viac info v prílohe

23 MAR 2022

Oznam - ZŠ s MŠ, Radoľa - zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2022/2023

Zápis detí do 1.ročníka na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 25.apríla 2022 od 14:00h do 18:00h v utorok 26.apríla 2022 od 14:00h do 17:00h v priestoroch ZŠ s MŠ, Radoľa 326.

viac informácií na : https://zsradola.edupage.org/

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 142 z 26. februára 2022

k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

Oznámenie úrovni vytriedenia komunálych odpadov za rok 2021 v Obci Radoľa

viac v prílohe

Oznam - ponuka práce - inzerát

Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského č.12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje inzerát na ponuku práce na pozíciu kuchár.

viac v prílohe

Štatistické zisťovanie VZPS

Štatistický úrad pravidelne realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl ( VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách.
Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity.

Vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR , preukáže sa osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie sú chránené a nezverejňujú sa.

viac v prílohe

Štatistické zisťovanie

Štatistický úrad pravidelne realizuje zaisťovanie údajov pre štatistiku cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR).
Do zisťovania pre rok 2022 bolo vybraných 700 obcí, medzi nimi aj naša obec.

Vašu domácnosť navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR , preukáže sa osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie sú chránené a nezverejňujú sa.

viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č. 735 z 8. decembra 2021

k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.


viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č. 695 z 24.11.2021

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

viac v prílohe

Prevencia krádeží na senioroch

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyzýva seniorov o zvýšenie obozretnosti pred páchateľmi trestnej činnosti. Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Páchatelia trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek nakoľko predpokladajú, že seniori sú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní. Páchatelia ich svojím konaním môžu pripraviť o celoživotné úspory alebo im môžu spôsobiť ublíženie na zdraví alebo smrť.

viac informácií v prílohe

27 OKT 2021

Oznam - Zdravé Kysuce

V krátkosti Vás informujeme o priebehu informačnej kampane Zdravé Kysuce, ktorá vznikla z iniciatívy lekárov z Kysuckej nemocnice v Čadci.

Pripravili pre Vás stránku www.zdravekysuce.sk, kde sú články z novín a tiež PDF verzia novín na stiahnutie, ktoré prispeli k informovaniu o očkovaní a ktoré je založené na odbornosti kysuckých lekárov.
Na webovej stránke podobne ako v novinách sa lekári prihovárajú Kysučanom ako odborníci, ktorí zažili veľmi ťažký rok, no tiež zažili, že vďaka očkovaniu sa situácia zlepšila a odporúčajú ho. Noviny prinášajú upokojenie od lekárov, ktorým obyvatelia Kysúc už desaťročia dôverujú. Noviny prinášajú príbehy ľudí z kysuckých miest a dedín, ktorí prekonali ťažký priebeh covidu.

Výzva kysuckých lekárov:
https://www.zdravekysuce.sk/
Rozhovor s Vladimírom Larišom primárom covidového oddelenia Kyuckej nemocnice v Čadci:
https://www.zdravekysuce.sk/vladimir-laris
Rozhovor s lekárkou Miroslavou Galgánkovou o možnostiach očkovania v Kysuckej nemocnici v Čadci:
https://www.zdravekysuce.sk/miroslava-galgankova
Príbehy ľudí z Kysúc, ktorí prekonali ťažký priebeh covidu:
https://www.zdravekysuce.sk/pribehy
Rozhovor s Milanom Galgánkom námestníkom riaditeľa Kysuckej nemocnice v Čadci:
https://www.zdravekysuce.sk/milan-galganek

Situácia v kraji je zlá, vidíme to na počtoch pacientov v nemocniciach. Máme ohniská desiatok nakazených v malých obciach. V nemocniciach je stále výrazná prevaha nezaočkovaných. Na pľúcnej ventilácii sú IBA nezaočkovaní. Kvôli preťaženosti internistov, anesteziológov, nemôže prebiehať ani plánovaná operatíva ani mnohé liečebné postupy. Mnohé prevádzky, ako aj niektoré školy ostávajú zatvorené. Stále však je možnosť situácii pomôcť a robiť osvetu medzi občanmi.
Dôležitosť očkovania spočíva nielen v prevencii vzniku a šírenia nákazy, ale tiež v miernejšom priebehu tohto ochorenia. Každý okres, ktorému sa podarí plne zaočkovať viac ako 65 % populácie nad 50 rokov, získa v COVID automate výhodu a môže sa v ňom umiestniť o jeden stupeň nižšie. Túto výhodu už využíva Bratislavský kraj, avšak náš región v tomto počte zaostáva. Očkovanie chráni pred ťažkým priebehom ochorenia s následnou hospitalizáciou, pred prípadnými zdravotnými komplikáciami po prekonaní ochorenia, v najhoršom prípade až úmrtím.
Aby sme sa mohli vrátiť k normálnemu životu, je potrebné dosiahnuť kolektívnu imunitu v našej populácii, k čomu je potrebná 80% zaočkovanosť.

14 OKT 2021

Grant od nadácie Pontis pre ŠK Radoľa

Vďaka grantovému programu nadácie Pontis si Futbalový oddiel ŠK Radoľa vylepšil svoje materiálne vybavenie o športové pomôcky v hodnote 2000 Eur.

Z príspevku od nadácie Pontis futbalisti zakúpili nové zápasové lopty, siete na futbalové brány, rohové zastávky, ochranné siete za bránou pri Vadičovskom potoku, nový kompresor s príslušentstvom na hustenie lôpt a tréningové pomôcky - agility prekážky.