Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Štatistické zisťovanie VZPS

Štatistický úrad pravidelne realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl ( VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách.
Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity.

Vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR , preukáže sa osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie sú chránené a nezverejňujú sa.

viac v prílohe

Štatistické zisťovanie

Štatistický úrad pravidelne realizuje zaisťovanie údajov pre štatistiku cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR).
Do zisťovania pre rok 2022 bolo vybraných 700 obcí, medzi nimi aj naša obec.

Vašu domácnosť navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR , preukáže sa osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie sú chránené a nezverejňujú sa.

viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č. 735 z 8. decembra 2021

k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.


viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č. 695 z 24.11.2021

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

viac v prílohe

Prevencia krádeží na senioroch

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyzýva seniorov o zvýšenie obozretnosti pred páchateľmi trestnej činnosti. Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Páchatelia trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek nakoľko predpokladajú, že seniori sú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní. Páchatelia ich svojím konaním môžu pripraviť o celoživotné úspory alebo im môžu spôsobiť ublíženie na zdraví alebo smrť.

viac informácií v prílohe

27 OKT 2021

Oznam - Zdravé Kysuce

V krátkosti Vás informujeme o priebehu informačnej kampane Zdravé Kysuce, ktorá vznikla z iniciatívy lekárov z Kysuckej nemocnice v Čadci.

Pripravili pre Vás stránku www.zdravekysuce.sk, kde sú články z novín a tiež PDF verzia novín na stiahnutie, ktoré prispeli k informovaniu o očkovaní a ktoré je založené na odbornosti kysuckých lekárov.
Na webovej stránke podobne ako v novinách sa lekári prihovárajú Kysučanom ako odborníci, ktorí zažili veľmi ťažký rok, no tiež zažili, že vďaka očkovaniu sa situácia zlepšila a odporúčajú ho. Noviny prinášajú upokojenie od lekárov, ktorým obyvatelia Kysúc už desaťročia dôverujú. Noviny prinášajú príbehy ľudí z kysuckých miest a dedín, ktorí prekonali ťažký priebeh covidu.

Výzva kysuckých lekárov:
https://www.zdravekysuce.sk/
Rozhovor s Vladimírom Larišom primárom covidového oddelenia Kyuckej nemocnice v Čadci:
https://www.zdravekysuce.sk/vladimir-laris
Rozhovor s lekárkou Miroslavou Galgánkovou o možnostiach očkovania v Kysuckej nemocnici v Čadci:
https://www.zdravekysuce.sk/miroslava-galgankova
Príbehy ľudí z Kysúc, ktorí prekonali ťažký priebeh covidu:
https://www.zdravekysuce.sk/pribehy
Rozhovor s Milanom Galgánkom námestníkom riaditeľa Kysuckej nemocnice v Čadci:
https://www.zdravekysuce.sk/milan-galganek

Situácia v kraji je zlá, vidíme to na počtoch pacientov v nemocniciach. Máme ohniská desiatok nakazených v malých obciach. V nemocniciach je stále výrazná prevaha nezaočkovaných. Na pľúcnej ventilácii sú IBA nezaočkovaní. Kvôli preťaženosti internistov, anesteziológov, nemôže prebiehať ani plánovaná operatíva ani mnohé liečebné postupy. Mnohé prevádzky, ako aj niektoré školy ostávajú zatvorené. Stále však je možnosť situácii pomôcť a robiť osvetu medzi občanmi.
Dôležitosť očkovania spočíva nielen v prevencii vzniku a šírenia nákazy, ale tiež v miernejšom priebehu tohto ochorenia. Každý okres, ktorému sa podarí plne zaočkovať viac ako 65 % populácie nad 50 rokov, získa v COVID automate výhodu a môže sa v ňom umiestniť o jeden stupeň nižšie. Túto výhodu už využíva Bratislavský kraj, avšak náš región v tomto počte zaostáva. Očkovanie chráni pred ťažkým priebehom ochorenia s následnou hospitalizáciou, pred prípadnými zdravotnými komplikáciami po prekonaní ochorenia, v najhoršom prípade až úmrtím.
Aby sme sa mohli vrátiť k normálnemu životu, je potrebné dosiahnuť kolektívnu imunitu v našej populácii, k čomu je potrebná 80% zaočkovanosť.

14 OKT 2021

Grant od nadácie Pontis pre ŠK Radoľa

Vďaka grantovému programu nadácie Pontis si Futbalový oddiel ŠK Radoľa vylepšil svoje materiálne vybavenie o športové pomôcky v hodnote 2000 Eur.

Z príspevku od nadácie Pontis futbalisti zakúpili nové zápasové lopty, siete na futbalové brány, rohové zastávky, ochranné siete za bránou pri Vadičovskom potoku, nový kompresor s príslušentstvom na hustenie lôpt a tréningové pomôcky - agility prekážky.

29 SEP 2021

Projekt "Rekonštrukcia striedačiek" finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

Projekt "Rekonštrukcia striedačie" pri hlavnej hracej ploche v športovom areále obce Radoľa V Riekach, finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.
V rámci projektu boli vymenené opotrebované striedačky na futbalovom ihrisku za nové - moderné a bezpečné.
Striedačky pri hlavnej hracej ploche už slúžia pri činnosti všetkých družstiev pôsobiacich v rámci Futbalového oddielu ŠK Radoľa, a to športového krúžku - prípravky, mladších žiakov, starších žiakov, dorastencov a družstva mužov.
Za pomoc pri získaní dotácie od Žilinského samosprávneho kraja ďakujeme poslancom zastupiteľstva ZASK Dušanovi Mičianovi, Matejovi Fabšíkovi a Ivanovi Poláčkovi.

Grant 4000 Eur od Nadácie Kia Motors Slovakia pomohol postaviť novú tribúnu v areále ŠK Radoľa V Riekach

Nová tribúna pre futbalových fanúšikov a všetkých návštevníkov športového areálu ŠK Radoľa V Riekach stojí vďaka grantu, ktorý vo výške 4000,-- Eur poskytla obci Radoľa Nadácia Kia Motors Slovakia.
Obec Radoľa financovala spoluúčasť na projekte vo výške 860,-- Eur.

Obec Radoľa ďakuje Nadácii Kia za spoluprácu pri postupnej revitalizácii športového areálu V Riekach.

8 JÚN 2021

Oznámenie

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Rámcového návrhu cestovného poriadku ŽSR 2021/2022 (GVD).


viac informácií nájdete v uvedenom odkaze

19 MÁJ 2021
1
Príloha

Oznam - dotazník

Vážení občania,
obec Radoľa v zmysle zákona č. 538/2008 Z.z. v znení aktuálnych predpisov vzhľadom na zákonnú povinnosť spracovať Program rozvoja obce ako základný dokument rozvoja obce začala so spracovaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa na r. 2021-2027, ktorý ako základný dokument rozvoja našej obce bude obsahovať identifikáciu a návody na riešenie problémov obce a určí smer rozvoja obce do budúcnosti. Cieľom predstaviteľov obce je, aby v tomto dokumente boli maximálne zohľadnené potreby a priority všetkých obyvateľov našej obce. V súvislosti s týmto cieľom si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, aby sme mohli zahrnúť do tvorby dokumentu aj priame názory a potreby občanov našej obce.

Vyplnený dotazník zašlite poštou alebo doručte na Obecný úrad v Radoli alebo zašlite e-mailom na adresu: podatelna@radola.sk.

12 MÁJ 2021

ZRUŠENÉ - AG - testovanie- - nedeľa 16.mája 2021 - rozhodnutím vlády SR ZRUŠENÉ

Avizované AG testovanie je rozhodnutím Vlády SR o ukončení núdzového stavu zrušené.

Počas ostatného AG testovania v sobotu 8.mája 2021 bolo otestovaných 164 osôb, z ktorých 0 osôb malo pozitívny výsledok testu.

Pre birmovavancov (birmovka v nedeľu 16. mája stále platí povinnosť preukázať sa na hromadnom podujatí organizovanom na základe výnimky AG testom nie starším ako 12 hodín.
Testovanie bude umožnené v Kysuckom Novom Meste na MOM už od 7:00 (napríklad na futbalovom štadióne)