Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

15. 02. 2021 sa začalo Sčítanie obyvateľov aj v našej obci Radoľa

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.

👩💻 Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na obecný úrad na číslo
0911 951 305 či na call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu Obecný úrad Radoľa

12 FEB 2021

Uznesenie vlády SR č. 83 z 10. februára 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 15. februára 2021

Viac v prílohe

12 FEB 2021

AG - testovanie - rezervačný systém - sobota 20. februára

Rezervačný systém testovacieho miesta Obec Radoľa - Základná škola

rezervačný systém slúži na zabezpečenie testovania pre občanov, ktorí majú:

a) trvalý pobyt na území obce Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov
b) prechodný pobyt na území obce Radoľa, Lopušné Pažite
c) pracovisko na území obce Radoľa (dohodnutí zamestnávatelia) a rodičov detí žiakov ZŠ s MŠ Radoľa

pri registrácii uveďte do poznámky: a, b, alebo c (stačí písmeno)

registračný formulár otvoríte tlačidlom vľavo - "viac"

Upozorňujeme, že registráciu osôb, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria bude administrátor systému stornovať. 

Po dohode starostov obcí Vadičovskej doliny poskytujeme na dvoch testovacích miestach službu AG testovania pre občanov obcí Vadičovskej doliny.

Pripravené budeme mať iba formuláre, kde bude predtlač pre trvalý pobyt - Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov a formuláre pre zamestnancov a občanov s oficiálne prihláseným prechodným pobytom.

V prípade, že sa ukáže nedostatok termínov pre občanov Vadičovskej doliny, sme pripravení navýšiť kapacitu odberového miesta.

Uznesenie vlády SR č. 78 z 5. februára 2021

Viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č. 78 z 5. februára 2021

Viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č. 77 z 5. februára 2021

Viac v prílohe

5 FEB 2021

AG - testovanie - rezervačný systém

Rezervačný systém testovacieho miesta Obec Radoľa - Základná škola

rezervačný systém slúži na zabezpečenie testovania pre občanov, ktorí majú:

a) trvalý pobyt na území obce Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov
b) prechodný pobyt na území obce Radoľa, Lopušné Pažite
c) pracovisko na území obce Radoľa (dohodnutí zamestnávatelia) a rodičov detí žiakov ZŠ s MŠ Radoľa

pri registrácii uveďte do poznámky: a, b, alebo c (stačí písmeno)

registračný formulár otvoríte tlačidlom vľavo - "viac"

Upozorňujeme, že registráciu osôb, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria bude administrátor systému stornovať. 

Po dohode starostov obcí Vadičovskej doliny poskytujeme na dvoch testovacích miestach službu AG testovania pre občanov obcí Vadičovskej doliny.

Pripravené budeme mať iba formuláre, kde bude predtlač pre trvalý pobyt - Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov a Horný Vadičov a formuláre pre zamestnancov a občanov s oficiálne prihláseným prechodným pobytom.

V prípade, že sa ukáže nedostatok termínov pre občanov Vadičovskej doliny, sme pripravení navýšiť kapacitu odberového miesta.

Oznam - Zákaz vypúšťania zrážkovej vody do splaškovej kanalizácie, Zákaz otvárania poklopov pri daždi

Viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č. 44 z 20. januára 2021

Viac v prílohe

24 JAN 2021

Výsledky AG testovania v Radoli

V Radoli sa v budove Základnej školy Pod Mokrým uskutočnilo skríningové testovanie počas dvoch dní. Testovalo sa v piatok 22. januára poobede od 15:00 do 18:00 a v sobotu 23. januára celý deň, v čase od 8:00 do 18:00.

Obec pripravila testovanie výhradne pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce a pre osoby, ktoré majú pracovisko na území obce Radoľa.

V rámci organizačných opatrení bol využitý registračný systém, do ktorého sa občania mohli prihlasovať cez webstránku obce alebo za asistencie pracovníčok Obecného úradu telefonicky.
Občania s pobytom v obci mohli prichádzať na odberné miesto aj bez registrácie, ale v prípade príchodu viacerých osôb súčasne, mali prednosť obyvatelia s rezervovanými termínmi.

Počas piatku bolo otestovaných 116 osôb, z ktorých jedna mala výsledok testu pozitívny.
V sobotu bolo na odbernom mieste v priestoroch Základnej školy vybavených 517 osôb, ktoré mali všetky negatívny výsledok testu.
Miera pozitivity z počtu testovaných osôb je v Radoli 0,16 %.

22 JAN 2021

Screeningové AG testovanie - rezervácie počas testovacích dní

Testovanie prebieha v "starej" budove ZŠ Pod Mokrým

22.1.2021 - piatok  15:00 - 18:00
23.1.2021 - sobota  8:00 - 18:00  prestávky 12:00 -13:00 a 16:00-16:30

rezervačný systém má zaplnenú kapacitu

Ak sa chcete dať otestovať a nestihli ste si vytvoriť rezerváciu, vytvoríme Vám ju v piatok v úradných hodinách Obecného úradu v Radoli telefonicky na čísle 041 421 32 33

Prosíme občanov, aby dodržiavali časy, ktoré si zarezervovali. Predchádzame tak zbytočným radám pred odberným miestom.
Kapacita je dostatočná pre všetkých obyvateľov Radole.

Upozorňujeme, že občanov, ktorí nemajú pobyt na území obce Radoľa na Odbernom mieste v Radoli nevybavíme.
Obec Radoľa nemá žiadnu povinnosť vytvárať testovacie miesto. Obec Radoľa iba ponúka ďalšiu službu, ktorú jej obyvatelia potrebujú.

Občanov s trvalým pobytom na území obce Radoľa, ktorí si nestihli vytvoriť rezervácie dokážeme vybaviť aj mimo poradia, budú si však musieť počkať vonku pred budovou školy, kým sa pre nich vytvorí možnosť otestovať. Prednosť majú občania s potvrdenou registráciou.
Potvrdzovaciu správu nemusíte mať so sebou. Dobrovoľnícky tím má k dispozícii vytlačené zoznamy s termínom Vašej rezervácie.

Pre občanov bez potvrdenej rezervácie a bez trvalého pobytu nemáme k dispozícii certifikáty o teste. Na testoch je vytvorená predtlač pre trvalé bydlisko - Radoľa.

Informácia k podaniu priznania k dani z nehnuteľností

Zákonná lehota pre podanie priznania k dani z nehnuteľnosti je do 31. januára 2021. Upozorňujeme daňovníkov (fyzické a právnické osoby), u ktorých v priebehu roku 2020 došlo k zmene vlastníctva nehnuteľností (vznik alebo zánik), k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností.
V termíne do 31. januára si môžu uplatniť v daňovom priznaní nárok na zníženie dane z nehnuteľností fyzické osoby, ktoré sa v roku 2020 stali držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, fyzické osoby v hmotnej núdzi, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
Z dôvodu mimoriadnych opatrení v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. 12.2020 Obecný úrad v Radoli pracuje v obmedzenom režime, priznanie k dani z nehnuteľností je možné poslať v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v prípade otázok k miestnym daniam (dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny odpad) kontaktujte obecný úrad telefonicky na tel. č. 0911 951 305, resp. e-mailom: podatelna@radola.sk.

Tlačivo pre vyplnenie je v prílohe